T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİM BÖLÜM BAŞKANI ANGEL GUTİERREZ HİDALGO DE QUİNTANA, SAYIN GENEL MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Yayın Tarihi : 8.11.2022


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölüm Başkanı Sayın Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana ve tarım ve kırsal kalkınma politika sorumlusu Sayın Leyla Alma, Sayın Genel Müdürümüze nezaket ziyaretinde bulundu. Toplantıda AB Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan da yer aldı.

Sayın Genel Müdürümüzü, AB Türkiye Delegasyonu içindeki yeni yapılanma hakkında bilgi veren Sn. Gutierrez, tarım, kırsal kalkında, IPA, IPARD ve Yeşil Mutabakat konularının kendi portföyü altında yürütüleceğini belirtmiştir. Söz konusu nezaket ziyaretinde, taraflar, Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin hem teknik hem de siyasi olarak devam etmesi gerekliliğini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantıları görüşmüşlerdir.