T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ORTAK PİYASA DÜZENİ STRATEJİ BELGESİ ÇALIŞTAYI 2 ARALIK 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 5.12.2022

​Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü - Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü altında 2017-2018 yılları arasında Bakanlığımızca uygulanmış olan  "Ortak  Piyasa  Düzeni  (OPD) Gerekliliklerine Uyum İçin Strateji Hazırlanması Teknik Yardım Projesi" (OPD Projesi) kapsamında hazırlanan Strateji Belgesi, ilgili tüm Kamu Kurumlarımıza iletilmiş ancak sektörde ve küresel çapta yaşanan gelişmeler neticesinde revizyona ihtiyaç duymuştur.
Tamamlanmış olan bu projemizin etkilerini sürdürmek, Belge'ye ilişkin farkındalığı artırmak ve gerekli güncellemeleri yapabilmek amacıyla 2 Aralık 2022 tarihinde Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından OPD Strateji Belgesi Çalıştayı düzenlendi.
Etkin ve etkili bir şekilde interaktif bir yaklaşımla gerçekleştirilen Çalıştayda ilgili tüm kurum ve bakanlık birimlerimizle görüş alışverişleri yapılmış ve revizyon ihtiyacına ilişkin geri bildirimler toplanmıştır.
Çalıştay Sonuç Raporu, ilerleyen günlerde ilgili kurum ve birimlerle paylaşılacaktır.