T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ 07-08-09 KASIM 2023 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yayın Tarihi : 7.11.2023

Bakanlığımızın proje izleme ve değerlendirme iş ve işlemleri çerçevesinde, 31.03.2023 tarihli ve 2023/5 sayılı Dış Kaynaklı Projelerin İzlenmesine Yönelik Genelge kapsamında Genel Müdürlüğümüz düzenli aralıklarla eğitimler vermektedir. 

Bu kapsamda, deprem bölgesinde yaraların sarılmasına ve altyapı ihtiyacının karşılanmasına yönelik on bir  (11) ili kapsayan hedef kitlesi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri personeli,  sivil toplum kuruluşları (STK),  meslek odaları,  çiftçiler vb. olan 07-08-09 Kasım 2023 tarihlerinde Şanlıurfa-GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi düzenleniyor.

Açılış konuşmaları, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mehmet AKSOY ile Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Fuat KASIMCAN tarafından yapılan eğitime 70'in üzerinde kişi katılım sağlamıştır.

Eğitimin birinci gününde, sabah, tanışma ve Dış Kaynaklı Projeler hakkında genel bilgilendirme İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Dr. Burçak YÜKSEL tarafından yapılmıştır. Devamında proje kavramı, Proje Döngüsü ve aşamaları hakkında Tarım ve Orman Uzmanı Sayın Dr. Anıl Müge SEYREKBASAN bilgilendirme yapmıştır. Sonrasında, PCM Analizleri, Mantıksal Çerçeve Matrisi Yaklaşımı ve projelerde planlama aşamaları AB Uzmanı Sayın Ayşe AYDIN tarafından detaylı şekilde anlatılmıştır. Eğitimin ikinci gününde ise, yine aynı uzmanlarca sabah ve öğleden sonra oturumlarında katılımcılara Proje Hazırlama ve Uygulamaya yönelik Grup Çalışması yaptırılmıştır. Üçüncü gün, alınan geri bildirimler ve yorumların ardından genel değerlendirme yapılarak eğitim son bulmuştur.