T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ MFİB İŞBİRLİĞİ İLE YAPILDI

Yayın Tarihi : 15.12.2023

Özellikle dış kaynaklı proje uygulayan Bakanlık Birimlerinin risk yönetimine ilişkin kurumsal ve teknik kapasitenin artırılması amacıyla Merkezi Finans ve İhale Birimi CFCU Academy işbirliği ile 12 Aralık 2023 tarihinde, Atatürk Konferans Salonunda,  Bakanlığımız personeline yönelik olarak bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşması, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Fuat KASIMCAN tarafından yapılan etkinlikte; Risk Yönetimi Hakkında Genel Bilgiler, Hizmet/Mal Alım ve İnşaat İşleri Projelerinde Risk Yönetimi, Hibe Projelerinde Risk Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasının yanı sıra Bakanlığımız personelinin konuyla ilgili soruları cevaplandırılmıştır. Bakanlık dış kaynaklı proje portföyü içerisinde önemli bir yer tutan Avrupa Birliği projelerine ilişkin risk yönetimi konusunda önemli bilgiler sağlanan toplantıya 70'in üzerinde personel katılım sağlamıştır.