T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2024 YILININ PROJE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİNİN İKİNCİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 19-23 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yayın Tarihi : 20.02.2024

Dış kaynaklı projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 31.03.2023 tarihli ve 2023/5 sayılı Dış Kaynaklı Projelerin İzlenmesine Yönelik Genelge kapsamında Genel Müdürlüğümüzce 2024 yılında da eğitim, bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Proje Takip Ofisi ile işbirliği içerisinde Bakanlığımız birimlerinden katılım sağlayan personele yönelik kurumsal ve teknik kapasite artırılması amacıyla 19-23 Şubat 2024 tarihlerinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Hakan OLGUN toplantı salonunda Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi düzenlenmektedir.

Açılış konuşmaları, Bakan Danışmanı ve Proje Takip Ofisi Koordinatörü Sayın Dr. Ali Recep NAZLI ile Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Sayın Ferhat ÇOLAK tarafından yapılan eğitime 70'e yakın kişi katılım sağlamaktadır.

Beş gün sürecek olan eğitimde Daire Başkanı V. Sayın Burçak YÜKSEL, Koordinatör / Tarım ve Orman Uzmanı Sayın​ Dr. Anıl Müge SEYREKBASAN ve AB Uzmanı Sayın Ayşe AYDIN tarafından Dış Kaynaklı Proje İzleme Sistemi hakkında genel bilgilendirilme yapılmasının yanı sıra Proje Kavramı, Proje Döngüsü ve Aşamaları, Paydaş Analizi, Sorun ve Hedef Analizi, Mantıksal Çerçeve Matrisi Yaklaşımı ve Maliyet ve Faaliyet Analizi uygulamalı bir şekilde katılımcılara aktarılacaktır. Eğitimde proje hazırlama ve uygulama konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasının yanı sıra Bakanlığımız personelinin konuyla ilgili soruları cevaplandırılacaktır.