27.10.2016 / Gösterim Sayısı : 37342

İnternet Hizmetleri

Bilindiği üzere Bakanlığımız ve Türk Telekom A.Ş. VE TTNET A.Ş arasında imzalanan İnternet ve Sanal Ağ (VPN) Hizmetleri Protokolü çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı İl müdürlükleri ve Tagem Araştırma Enstitülerinin internet ve VPN hizmetleri söz konusu Protokol çerçevesinde karşılanmaktadır.

Söz konusu Protokol ile Bakanlığa bağlı İl müdürlükleri ve Tagem Araştırma Enstitüleri dışında kalan tüm taşra teşkilatlarının da VPN bağlantısı ile Bakanlığımız merkezi üzerinden internete çıkarılması planlanmaktadır, hazırlanacak iş planı çerçevesinde, VPN altyapısı geçişi gerçekleştirilecektir.

ADSL teknolojisi ile internet hizmeti alan Birimlerimize, Firewall özellikli modemler TTNET A.Ş. tarafından kurulacak olup, güvenlik politikaları başkanlığımızca merkezi yönetim ile uygulanacaktır. ADSL teknolojisi ile internet hizmeti alan Birimlerin (İlçe Müdürlükleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlükleri vb.), 5651 sayılı Kanun kapsamında tutulması gereken kayıtlar, başka bir yatırım yapılması gerek kalmadan, Başkanlığımızca tutulacaktır.

Standardizasyonun sağlanabilmesi için Birimlerimizce;

  • TTNET A.Ş. ve Türk TELEKOM A.Ş. dahil Servis sağlayıcılarla ayrıca bir protokol veya taahhüt imzalanmaması,
  • Kurulumlar esnasında TTNET A.Ş. ve/veya Türk Telekom A.Ş. yetkililerine refakat edecek bir personelin görevlendirilmesi, 
  • Kurulumların, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yapılması gerekmekte olup, İl Müdürlüğünüze Bağlı İlçe Müdürlükleri ve İl Müdürlüğünüzde bulunan Bakanlığa bağlı diğer Müdürlüklerce yukarıda belirtilen konulara uyulması gerekmektedir.
''