10.8.2016 / Gösterim Sayısı : 66253

EBYS Yönergesi imzalandı

Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Aziz SARUHAN yaptığı açıklamada:

3/6/2011 tarih ve 639 Sayılı " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ye uygun olarak Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan " Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi"  Bakanlık Makamının 03.08.2016 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bu Yönergenin amacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi yazışma ve iletişim süreçlerinin elektronik ortama taşınması suretiyle; etkinlik, verimlilik, takip edilebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlanarak, kurumsal arşivin oluşturulmasıdır.

Kurum içi ve dışı birimlerle resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleşmesi maksadıyla geliştirilmiş olan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin uygulanması Bakanlığımızda bir devri kapatarak yeni bir çağ açacaktır. Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim  " dedi.   

Ek Dosyalar

''