18.8.2016 / Gösterim Sayısı : 33067

Bilişim Alanında Yardım Masası Uygulaması

Başkanlığımız; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki yaklaşık 60.000 personele bilişim alanında hizmetin düzenli bir şekilde sunulması ile ilgili faaliyetler sürdürmektedir.

 

Bakanlık personelimizin Bilişim temelinde Bakanlığımızın iş gücüne katılımı ve sürekliliğinin sağlanması da ancak Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ile mümkün görünmektedir.

 

Başkanlığımız tarafından, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına bilgi işlem alanında verilen; sistem, network, web ve yazılım alanındaki hizmetlerin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması sırasında karşılaşılan sorunların; Bakanlığımızda görevli bilgi işlem sorumlularına hiyerarşik bir iş akışıyla iletilmesi, sorunların aynı uygulama üzerinde incelenerek çözüm sağlanması ve çözümün ilgililere yine aynı uygulama üzerinden iletilmesine aracılık edecek, Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve kullanımına göre özelleştirilmiş bir "Yardım Masası" uygulamasının hazırlanarak, kullanıma açılması hedeflenmektedir.

 

Başkanlığımızca kurulan bir ekip tarafından; "Yardım Masası" uygulamasının yazılımının gerçekleştirilmesi kararı alınarak, çalışmalara başlanmış, Bakanlık personelinin çalışmaları ve öz kaynak kullanımı ile Bakanlığımıza özgü isteklere cevap bulunabilecek uygulamanın hazırlanma çalışmaları, Başkanlığımız bünyesinde devam etmektedir.

 

"Yardım Masası" uygulamasıyla birlikte; Başkanlığımız ile diğer merkez ve taşra teşkilatı müdürlükleri arasında bilişim alanındaki faaliyetler, tek bir platform üzerinde toplanacak ve kullanıcı problemlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.

 

"Yardım Masası uygulamasının" hayata geçmesi ile birlikte; kategoriler halinde belirlenen sorunların bildirimi, taleplerin iletilmesi ve çözüm önerilerinin başvuru sahibine geri bildirilmesi şeklinde hizmet vermeye başlayacaktır. Herbir kategori altında ortaya çıkabilecek istekler; Tüm Bakanlık sahasına yönelik oluşturulacak süreçlerle uçtan uca uzmanlık alanları içerisinde düzenli ve ölçeklenebilir bir şekilde sonuca ulaştırılacaktır. Kategori yapılarına ilave edilecek; Ayrı bir SSS (Sıkça Sorulan Sorular) benzeri bir çözüm arama platformu ile oluşturulacak çözüm katalogları da sorunların hızlı ve anlaşılır bir şekilde çözüme ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.

 

Yine Bakanlığımız kullanıcılarının merkez ve taşradan yapılacak yönetimsel faaliyetleri için yardımcı bir uygulama da "Yardım Masası" çözümü içerisinde yer alacaktır.

 

Tüm kullanıcı altyapısı ve veri yönünde olan yetkilendirme ihtiyaçları, mevcut domain yapısı üzerinden sağlanacak ve güçlü bir yapı üzerinde işlemler gerçekleştirilecektir.

 

"Yardım Masası" projesi 2016 yılı içinde hayata geçecek ve hizmet kataloğumuza eklenecektir.

''