Bilgi Güvenliği Politikamız

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak, iş sürekliliğimizi sağlamak, hizmet ve bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidi tanımlamak ve riskleri yönetmek amacıyla;

  • ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmayı, işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
  • Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı
  • Gerçek-tüzel kişilere hizmet verdiğimiz tüm online sistemlerimizin sürekli olarak erişilebilirliğini sağlamayı
  • Personeli bilgi güvenliği anlamında bilinçlendirmek amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri arttırmayı

hedeflemekteyiz.

''