Projelerimiz

Kurumsal Web Siteleri
PROJE ADI: Kurumsal Web Siteleri


AMACI: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan 1200’e yakın birimin web sitelerinin Bakanlık Kurumsal Kimlik Politikasına uygun şekilde tasarlanıp Bakanlık veri merkezinden sunulması projesidir. Proje ile birimlerin web site maliyeti giderilmiş olup, günümüz teknolojisi ile yazılmış, mobil cihazlarda kullanıma uygun, güvenilir web siteleri, birimlerin kendi içeriklerini oluşturabileceği şekilde yetkilendirilip kullanımına açılmıştır.​
PROJE ADI: 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Web Sitesi


AMACI: Bakliyatın dengeli ve sağlıklı beslenemeye katkıda önemli bir rolü olduğuna inanan Türkiye ve Pakistan’ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘ne götürülen teklif ile 2016 yılı BM Genel Kurulunda tüm dünyada Bakliyat yılı olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple planlanan tüm etkinliklerin duyurusunun yapılacağı, bakliyat ile ilgili hazırlanmış tüm içeriklerin (yemek tarifleri kitabı vs.) sunulacağı web sitesidir.
ADRES: www.uby2016.org​
PROJE ADI: YKK Web Sitesi


AMACI: Proje ile Yüksek Komiserler Kurulunun web sitesi Bakanlık Kurumsal Kimlik Politikasına uygun bir şekilde tasarlanmıştır.


ADRES:
www.ykk.gov.tr


Uygulama Yönetimi

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı internet sitelerinin bulundurma hizmetlerini yürütmek ve yayınlanması için gerekli altyapıyı sağlamak,

b) Başkanlığın ürettiği projeler dahilinde içerik yönetimi ve internet sitelerinin yayınlanması amacıyla gerekli altyapı hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça hizmet verilen uygulamaların günlük, haftalık ve aylık bakımlarını yapmak,

ç) Uygulamalarda yapılacak değişiklikleri yüklemek, gerekli bileşenleri kurmak,

d) Verilen hizmetlerin daha iyi çalışması için gerekli teknolojileri takip etmek ve güncellemek,

e) Sunucuların hata/uyarı kayıtlarını takip etmek ve önlem almak, disk alanlarının kontrolünü yapmak, işletim sistemi, anti virüs güncellemelerini yapmak,

f) Sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimi sağlamak,

g) Kullanıcı bilgisayarlarında ve sunucularda işletim sistemi, uygulama, güvenlik ve güncelleştirme dağıtımını sağlamak ve yönetmek

ğ) Kullanıcı bilgisayarlarında oluşan sorunlar için uzaktan erişim sağlamak ve sorunları gidermek,

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı
PROJE ADI: Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı


AMACI:
Bitkilere ait hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan Bitki Koruma Ürünlerine ve nasıl kullanılacağına dair kullanım ayrıntılarına, Zararlı Organizmalara, Entegre Mücadele Teknik Talimatlarına, MRL Oranlarına, Geçici Tavsiyelere, Formulasyonlara,  Aktif Maddelere ve Ruhsat Sahibi Firmalara ait en doğru ve ayrıntılı bilgiyi en hızlı şekilde kullanıcılarına sunan bir uygulamadır. Uygulama ziraat mühendisleri, çiftçiler, üniversite öğrencileri ve ruhsatlı bitki koruma ürünü sahibi firmalar tarafından kullanılmaktadır. Uygulamada yer verdiğimiz görüş-öneri bölümü ile de kullanıcılarımızın geri bildirimleri göz önünde bulundurularak uygulamanın sonraki versiyonları planlanmaktadır.


ADRES:

https://bku.tarim.gov.tr/ ​

Kurumsal Mobil Uygulamarı
PROJE ADI: GTHB Mobil Uygulaması


AMACI: Proje ile Bakanlığa bağlı tüm birimlerin kurumsal web sitelerinde bulunan içeriklerin Android, IOS ve Windows Phone cihazlarda kullanılabilecek şekilde mobil uygulamalar üzerinden erişilebilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca mobil uygulamaların anlık bildirim özelliği sayesinde uygulama kullanıcılarına Tarımsal gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapılabilmektedir.​

PROJE ADI: Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Mobil Uygulaması


AMACI: Bitki koruma ürünleri web uygulamasında bulunan içeriklerin farklı platformlarda yazılmış mobil cihazlarda uygulama kurulması suretiyle sunulmasına imkân sağlayan ve daha önce sorgulanmış ya da görüntülenmiş içeriklerin internetin olmadığı alanlarda dahi görüntülenebilmesini sağlayan uygulamadır. Henüz yayına alınmamıştır.​

PROJE ADI: YKK Mobil Uygulaması


AMACI: IOS tabanlı mobil cihazlar için hazırlanan YKK mobil uygulaması ile YKK web sitesinde bulunan içeriklerin görüntülenebilmekte, safkan Arap ve İngiliz atların sorgulanabilmektedir. Henüz yayına sunulmamıştır.
Veri Tabanı Yönetimi

a) Veri tabanı sunucularında ilgili kurulumları gerçekleştirmek,

b) Uygulama sahiplerinden gelecek istek ve ihtiyaca uygun olacak şekilde yeni veri tabanlarını oluşturmak ve düzgün bir şekilde konfigürasyonlarını yapmak,

c) Veri tabanı sunucularında ve veri tabanlarında kullanıcı rol ve haklarını ihtiyaca göre tanımlamak,

ç) Çalışan veri tabanı sisteminin performans sorunu yaşanması halinde gerekli müdahaleleri yapmak,

d) Tablo ve indeks dosyalarını kontrol ederek, sıkça kullanılan ve sürekli büyüyen dosyaların tekrar kurulumunu ve yapısal değişiklikleri içeren analiz işlemlerini yapmak,

e) Bilgi modelleme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak veri tabanı sisteminin daha efektif çalıştırılmasını sağlamak,

f) Veri analizleri ile yeni indeks dosyalarını yaratmak, ilave disk alanlarını oluşturmak veya paralel sistemlere geçiş çözümlerini uygulamak,

g) Veri tabanı sunucularının periyodik bakımlarını yapmak,

ğ) Veri tabanlarında yapılacak olan değişiklikleri uygulamak ve etkilerini değerlendirmek,

h) Veri tabanı sunucularının daha verimli çalışması için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

ı) Veri tabanlarında bulunan verilerin yedekleme politikalarını oluşturarak yedeklerini almak,

i) Bakanlık veri depolama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve kapasite planlamasını yapmak,

j) İlgili sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimleri sağlamak,

Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi
PROJE ADI: Hayvancılık İstatistik Bilgi SistemiAMACI: Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hayvan sayılarını, maliyet ve piyasa fiyatlarını tespit etmek amacıyla kullanılan sistemdir.

Kurban pazar fiyatları ve yıllık bazda kurbanlık hayvan mevcudu ve hareketliliği takip edilerek Bakanlık stratejisinin belirlenmesinde fayda sağlar.

Ülkemizdeki besi çiftliği sayısı, mevcut besilik hayvan durumları ve kapasite bilgileri takip edilebilmektedir.

Ülkemizde bulunan büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve kanatlı işletmelerinin besilik, sütlük, tür, kovan tipi, kuluçkahane sayısı vs. gibi birçok detaylı bilgi bulunmaktadır.

Bakanlığımızın destek ve ithalat politikaları hakkında alınan kararlar bu sistemden alınan bilgiler ışığında oluşturulmaktadır.

Sürü Yöneticisi Modülü (Yapım aşamasında): Bakanlığımızın sertifikalı sürü yöneticisi istihdam eden işletmelere vereceği destekler bu modülden takip edilecektir.ADRESİ:https://hibs.tarim.gov.tr ​

Kurumsal Web Uygulaması
PROJE ADI: YKK Web Uygulaması


AMACI: Proje ile Yüksek Komiserler Kurulu bünyesinde kaydı tutulan safkan Arap ve İngiliz atlarının bilgilerinin sorgulanıp görüntülenebilmekte ve istatistiki bilgileri sunulabilmektedir.
ADRES: www.ykk.gov.tr

Yedekleme

a) Sunucuların ve bağlı oldukları uygulamaların belirlenmiş periyotlarda yedeklerini almak,

b) Yedeklerin tutulacağı sunuculardaki tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Geri dönüş testleri yaparak alınan yedeklerin istenilen zaman dilimine tutarlı bir şekilde dönülebildiğini test etmek,​

Hayvancılık Yatırımları Destekleme Yönetim Bilgi Sistemi

​   
        


PROJE ADI: Hayvancılık Yatırımları Destekleme Yönetim Bilgi Sistemi


AMACI:

Hayvancılık Desteklemeleri Yönetim Sistemi(HDYS):  Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat desteği verilmesi gerçekleştirecektir.
 
Bu bölgelerde Koç-teke alımı, damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi gerçekleştirecektir

Sistem Güvenliği ve İşletim Sistemleri

a) Sistem odası güvenliğini sağlamak ve kamera sistemlerini kontrol etmek,

b) Bakanlık personelinin kullanıcı hesapları işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık kampüs kullanıcılarının işletim sistemleri, virüs koruma programları ve diğer yazılımların otomatik dağılımını yapmak ve güncellemek,

ç) Bakanlık kullanıcı bilgisayarlarının ve kullanıcı hesaplarının politikalarını belirlemek, oluşturmak ve yönetmek,

d) Kurumun iç ve dış DNS sunucularını işletmek,

e) Verilen hizmetlere erişim güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamak,

f) İhtiyaç duyulan yönetim tekniklerinin geliştirilmesi amacı ile betikler oluşturmak,

g) Sistem odasının idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, fiziki güvenlik politikalarını geliştirmek ve uygulamak,

ğ) Sistem yönetiminde görevli personel için gerekli yönetim altyapısını kurmak ve yönetmek,

h) Sürüm ve versiyon yükseltme ile güncelleştirme çalışmalarını yapmak,​

Koyun Keçi Bilgi Sistemi
PROJE ADI: Koyun Keçi Bilgi SistemiAMACI: Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere anaç hayvan başına destekleme ödemesinin yapıldığı sistemdir.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü talebiyle yapılmış ve Bakanlık, il/ilçe müdürlükleri ve koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından kullanılmaktadır.

Ya​klaşık 24 milyon hayvana destekleme ödemeleri bu sistem aracığıyla ödenmektedir.

Yetiştiriciler 'www.turkiye.gov.tr' a​racılığıyla bu sistemden başvuru sonucunu işletme bazında görebilmektedir.

ADRESİ:
https://kkbs.tarim.gov.tr​

Donanım ve Alt Yapı Hizmetleri

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının donanım taleplerini belirlemek, buna göre kaynak planlaması yapmak, proje çalışması yapmak, satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, teknik şartnameleri hazırlamak ve ihale sürecini başlatmak,

b) Ekonomik ömrü dolan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini ilgili birime bildirmek, yedek parça stok takibini yapmak,

c) Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak,

ç) Dağıtımı yapılan ve garanti süreleri devam eden donanımların periyodik bakımlarını planlamak, ilgili firmalara yaptırmak ve takip etmek,

d) Garanti süreleri sona eren donanım ve yan donanımların bakım onarım sözleşmelerini hazırlamak ve takip etmek,

e) Donanım ve altyapıda kullanılan uygulamalardaki değişiklikler veya yenilikler konusunda eğitim materyallerini hazırlamak ve gerektiğinde eğitim vermek,​

İletişim Uygulamaları

a) Kullanıcı elektronik posta ve anlık mesajlaşma hesapları, paylaşılmış klasörler, takvim, dağıtım listesi gibi nesneler oluşturmak, bunlara gerekli yetkileri ve erişim haklarını vermek,

b) Kullanıcıların aktif dizin ile entegrasyonunu yapmak,

c) İletişim uygulamaları ile ilgili yeni mimarileri tasarlamak ve yüksek platformlara geçişini sağlamak,

ç) İlgili sunucu ve servisler ile ilgili “İş ve Aktivite Raporlarını” oluşturmak,

d) İlgili sunucuların hata/uyarı kayıtlarını takip etmek ve önlem almak, sunucuların disk alanlarının kontrolünü yapmak, sunucuların işletim sistemi ve anti virüs güncellemelerini yapmak, sunucuların ve sorumlu olduğu uygulamaların yedeklerini periyodik olarak almak,

e) İlgili sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimleri sağlamak,

f) İlgili sunucularda veri tabanı ve mesaj filtreleme yönetimini yürütmek,

g) Birimler arası yazışmaları yürütmek,

ğ) Diğer birimlerle ortak çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,

h) Görev alanına giren konulara ilişkin teknik şartnameleri hazırlamak,

ı) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek​

Muhasebe Sistemleri

    ​


PROJE ADI: Muhasebe PortalAMACI: Muhasebe Tarım Portali, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşların, Bakanlık bünyesinde geliştirilen muhasebe yazılımlarına (GPMS, İMS, SPMS) , mutemetlerin yaygın olarak kullandığı muhasebe sistemlerine ve duyurulara ulaşmasını sağlayan web tabanlı bir sistemdir.

Bakanlık bünyesinde geliştirilen muhasebe yazılımlarına (GPMS, İMS, SPMS) kolay bir ulaşım noktası sağlayabilmek ve bu yazılımlara ilişkin belge, kullanım kılavuzu, dilekçe vb. dokümanların saklanabilmesi için bir ortam oluşturabilmek

Mutemetlere yardımcı tüm muhasebe sistemlerine tek bir noktadan ulaşabilmek

Kanun, tebliğ vb. değişikliklerin bu sistem üzerinden daha iyi takip edilmesine olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

    


PROJE ADI: Sözleşmeli Personel Muhasebe SistemiAMACI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan 657 4-B  statüsündeki  ve diğer tüm sözleşmeli personellerin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe ile ilgili işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, 657 4-B  statüsündeki  ve diğer tüm sözleşmeli personellerin elektronik bordro alabildikleri web tabanlı bir muhasebe sistemidir. SPMS, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından öz kaynaklar ile güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.​

 

PROJE ADI: Geçici Personel Muhasebe SistemiAMACI: GPMS (Geçici Personel Maaş Sistemi) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan 4-C statüsündeki personelin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, web tabanlı bir muhasebe sistemidir.

 

PROJE ADI: İşçi Muhasebe Sistemi


AMACI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, İl ve İlçe Müdürlükleri ile tüm doğrudan bağlı kuruluşlarda görev alan işçi statüsündeki personelin özlük bilgi işlemlerinin ve tüm muhasebe ile ilgili işlemlerinin yapılmasında mutemet ve muhasebecilere yardımcı, işçi personellerin elektronik bordro alabildikleri web tabanlı bir muhasebe sistemidir.


ADRESİ:
https://muhasebe.tari​m.gov.tr ​

Ortak Akıl Toplantı Yönetim Sistemi     


PROJE ADI: Ortak Akıl Toplantı Yönetim SistemiAMACI: Düzenlenen ortak akıl toplantılarında ortaya çıkan eylem planlarının web ortamında izlenmesi, raporlanması ve eylem planlarında yer alan tedbirlerle ilgili yapılan faaliyetlerin takibini sağlamaktadır.


ADRESİ:
https://oaty.tarim.gov.tr ​

Kurumsal Portal
PROJE ADI: Kurumsal Portal


AMACI: Bakanlık merkez birimlerinin kuruma özel doküman, bilgi vs. içeriklerinin görüntülendiği intranet uygulamasıdır. Geliştirme süreci devam etmektedir.

Personel Bilgi Sistemi

​ 
        


PROJE ADI: Personel Bilgi SistemiAMACI: Tüm Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez, Doğrudan Bağlı Kuruluşlar ile İl ve İlçe Müdürlükleri personellerinin özlük bilgilerini görüntüleyip, yetkileri doğrultusunda güncelleyebildiği, detaylı CV'lerini görüntüleyip alabildiği; Yöneticilerin, çeşitli kriterlere göre filtre uygulayarak personel sorgulayabildiği, personellerin tüm özlük bilgilerini görüntüleyip, yetkileri dahilinde güncelleyebildiği, personellerin detaylı CV'lerini görüntüleyip alabildiği,  çeşitli sistem faaliyet raporlarını Grafiksel ve İstatiksel olarak görüntüleyip alabildiği; tüm Bakanlık Merkez, Doğrudan Bağlı Kuruluşlar ile İl ve İlçe Müdürlükleri personellerinin sistem üzerinden iletişim kurabildiği bir Bilgi Sistemidir.


ADRESİ:
https://pbs.tarim.gov.tr

Su Ürünleri Kayıt Sistemi
PROJE ADI: Su Ürünleri Kayıt Sistemi


AMACI: Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin, bu işletmelerin satış içerisinde bulunduğu kişi/firmaların satış faturaları, tespit belgeleri vb. verileri kullanılarak destekleme hesaplarının il, ilçe, yıl ve dönem bazında yapıldığı sistemdir. Geniş ve detaylı raporlara sahiptir.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü talebiyle yapılmış ve Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır.

2014 yılında 1363 üreticinin (gerçek/tüzel) yaklaşık 155 milyon ürününe (balık) karşılık yaklaşık 100 milyon TL destekleme ödenmiştir.

Su Kira Sistemi: Su ürünleri yetiştiricilerinin tesislerinin yetiştiricilik yöntemleri ve koşulları hesaba katılarak yıllık kira bedellerinin hesaplandığı ve raporlandığı sistemdir. (SKS’ nin bir alt modülüdür.)


ADRESİ: https://sks.tarim.gov.tr ​

Yıllık Program Takip Sistemi
PROJE ADI: Yıllık Program Takip SistemiAMACI: Kalkınma Bakanlığı tarafından Bakanlığımız bünyesince gerçekleştirilmesi gereken yıllık eylem planlarının, Bakanlığımızın ilgili birimlerine atandığı, bu birimlerdeki sorumlu kişilerin gerçekleşen faaliyet verilerini sisteme girdiği ve takip ettiği ve raporlandığı uygulamadır.

2014 yılında Bakanlığımız sorumluluğunda 15 eylem planı ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ​ve raporlanmıştır.
ADRESİ:
https://yillikprogram.tarim.gov.tr ​

Sistem Durumu Erken Uyarı Sistemi
PROJE ADI: Sistem Durumu Erken Uyarı Sistemi


AMACI:  Merkez kampüste yer alan binaların günün belirli saatlerinde internet durumu, eposta sunucularına erişim durumu, Bakanlık web sitelerine erişim olup olmadığı vs. muhtemel sistemsel sorun olup olmadığının kontrollerinin yapıldığı ve durumu yetkili personellere otomatik raporlama işleminin yapıldığı uygulamadır.

Yeşil Masa

yesilMasa.jpgPROJE ADI: Yeşil Masa

AMACI: İnsan odaklı çalışmanın bir göstergesi olarak; vatandaşın Bakanlık tarafından verilen hizmetlerden etkin ve hızlı bir şekilde faydalanması sağlanarak, bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla, İl Müdürlükleri bünyesinde "Yeşil Masa" uygulamasına geçildi.

ADRESİ: yesilmasa.tarim.gov.tr 

Küpe Numarasından Hayvan Sorgulama

2.jpg

PROJE ADI: Küpe Numarasından Hayvan Sorgulama

AMACI: Ülkemizde büyükbaş hayvanlar ile küçükbaş hayvanlar küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmakta, mevcut kayıt sistemi vasıtasıyla hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir. Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığ​ımızca hazırlanarak kullanıma açılmıştır. 


Ayrıca küpe takılan hayvanların bilgilerine vatandaşlarımızın erişmesi ve Kurban Bayramında mağdur olmamaları için​​ e-Devlet Kapısında(www.turkiye.gov.tr) 2 ye​ni hizmet yayına koyulmuştur. Söz konusu adresten hayvanın küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir .
 Vatandaşlarımız e-Devlet üyeliği olmadan bilgisayardan veya cep telefonlarından bu hizmetleri kullanarak almak istediği hayvan hakkında resmi bilgilere erişebilecektir.​​​

ADRESİ: https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/​

Numune Kabul ve Raporlama Sistemi

laboratuar760.jpg

PROJE ADI: Numune Kabul ve Raporlama Sistemi

AMACI: 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu hizmetleri kapsamında Gıda Güvenliğinin sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda; Yurdumuza giren, yurtdışına gönderilen ve iç tüketim pazarında yer alan tüm gıda ürünleri, belirli periyotlarla alınan numunelerin belirli değerlere ve standartlara göre kontrolü ile Bakanlığımız tarafından güvence altına alınmaktadır.

Bu altyapıda oluşmakta olan tüm verilerin tek bir noktaya alınması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Merkezi bir 'Numune Kabul ve Raporlama' sistemine ihtiyaç duyulmakta olduğu Bilişim Koordinasyon Kurulu tarafından tespit edilmiş ve Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve Gıda, Kontrol Genel Müdürlüğüne ortak görev olarak atanmıştır.

                Bu kapsamda Numune Kabul ve Raporlama Sistemi yazılımı için Laboratuvarlar ayrı ayrı programlar kullanıyor, merkez ve taşra birimleri ihtiyaç duydukları tüm verilere anlık olarak ulaşamıyordu. Geliştirilecek uygulama ile birlikte tüm laboratuvarlar tek bir uygulama kullanacak ve verilere ilgili birimler anlık olarak ulaşabilecektir.

                Numune Kabul ve Raporlama Sistemi sayesinde numunenin ilk gelişinden sonuçlarının çıkmasına kadarki tüm süreçler bu uygulama üzerinden takip edilecektir. Bu kapsamda uygulama üzerinde aşağıdaki adımların işletilmesi ve takibi sağlanabilecektir;
Projenin 2017 yılı başında hizmete açılması hedeflenmektedir.

Toplantı Takip Sistemi

 PROJE ADI : Toplantı Takip Sistemi  


AMACI : Toplantı salonlarının etkin kullanılması ve çakışmaların önlenmesi, katılımcılara toplantıya davet ve toplantı iptalinin bildirilmesi ve böylece iş ve zaman kaybının kaybının önemlenmesi, katılımcıların toplantı hakkında not tutup toplantıların verimli olmasının sağlanması, yöneticilerin toplantı salonu ve toplantı yönetimini sağlaması amacıyla kurulmuş, bakanlık kullanıcıların kurumsal hesaplarıyla doğrudan erişim sağlayabildiği Toplantı Takip Sistemidir.
''