Misyonumuz Vizyonumuz

​Misyon

Bakanlık bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın etkinliğini artırarak bilişim ve teknoloji alanındaki politikaları belirlemektir. Bilgi teknolojisi ihtiyaçlarına cevap vermek hususunda; Bakanlık personeline gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği göz önünde tutarak sunmaktır.

Vizyon

Bakanlık bilgi işlem projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlarken teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almaktır. Bilişim politikaları ve ilkeleri belirlerken kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üreten, güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir Başkanlık olmaktır.

''