Hizmetlerimiz

 •  Bakanlığın bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yatırımlarını planlamak ve gerçekleştirmek,​
 •  Bakanlığın bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve güvenliği ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamak, Bakanlık merkez teşkilatının Bilişim Alt Yapısı çerçevesinde kaynak planlaması yapmak, proje çalışması yapmak, satın alınması planlanan donanımlar için piyasa araştırması yapmak, teknik şartnameleri hazırlamak ve ihale sürecini başlatmak,
 •  Bakanlık birimlerinde görev yapan bilişim personeline destek vermek,
 •  Bakanlık merkez yerleşkesindeki personellerinin kullanıcı hesapları işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık kampüs kullanıcılarının işletim sistemleri, ofis programları,  virüs koruma programları ve diğer yazılımların otomatik dağılımını yapmak ve güncellemek,
 •  Kullanıcı elektronik posta ve anlık mesajlaşma hesapları, paylaşılmış klasörler, takvim, dağıtım listesi gibi nesneler oluşturmak, bunlara gerekli yetkileri ve erişim haklarını vermek,
 • Verilen hizmetlere erişim güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamak,
 •  Bakanlık birimlerine ait tüm sunucu ve veri depolama sistemlerini tek bir merkezde konsolide etmek ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması için gerekeli planlama ve yürütüme hizmetini vermek,
 • Bakanlık sanallaştırma sistemlerinin kurulması ve yönetilmesini sağlamak
 • Veri merkezine de konumlandırılacak olan sunucu, disk sistemi, ağ anahtarı vb. sistemlerin uygun olan kabinlere yerleşimini sağlamak, enerjisini ve ağa bağlantısını sağlamak.
 • Veri merkezinin sıcaklık, nem, su, ve enerji sensörleri ile kontrol ederek durumunu anlık olarak izlemek,
 •  Veri merkezinin klima, ups, yangın söndürme vb. sistemlerinin periyodik bakımlarını yaptırmak,
 • Web alanları, FTP hesaplarının yönetimini yapmak,
 •  Bakanlık birimlerinin web sitelerinin bulundurma hizmetlerini yürütmek ve yayınlanması için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Bakanlıkça hizmet verilen uygulamaların bakımlarını yapmak,
 • Uygulamalarda yapılacak değişiklikleri yüklemek, gerekli bileşenleri kurmak,
 • Çalışan veri tabanı sisteminin performans sorunu yaşamaması için sürekli olarak izlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak,
 •  Bakanlık veri tabanlarının konsolidasyonunu yapmak,
 • Bilgi modelleme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak veri tabanı sisteminin daha efektif çalıştırılmasını sağlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanlarını oluşturmak,
 •  Veri tabanlarında yapılacak olan değişiklikleri uygulamak ve etkilerini değerlendirmek,
 • Sunucuların hata/uyarı kayıtlarını takip etmek ve önlem almak, disk alanlarının kontrolünü yapmak, işletim sistemi, anti virüs güncellemelerini yapmak, sunucuların ve sorumlu olduğu uygulamaların yedeklerini periyodik olarak almak,
 • Sunucularda sistem politikalarını, işletme talimatlarını uygulamak ve güvenli erişimi sağlamak,
 • Fiziksel ve Sanal Sunucu parkını yönetmek, izlemek ve sunucuların düzenli yedeğini almak, gelişen sanallaştırma teknolojileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Bakanlık veri depolama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve kapasite planlamasını yapmak,
 •  Veri tabanlarında bulunan verilerin yedekleme politikalarını oluşturarak yedeklerini almak,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,
 • Verilen hizmetlerin daha iyi çalışması için gerekli teknolojileri takip etmek ve güncellemek,
 • Güvenlik duvarı, atak engelleme sistemi, içerik filtreleme vb. güvenlik cihazlarının yönetiminin sağlanması,
 • Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak,
 •  Bilişim Sisteminin her türlü güvenlik politikalarını oluşturmak, güvenlik standartlarını belirlemek ve güncel tutmak, uygulanmasını sağlamak, denetim ve takibini yapmak, iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Bilişim Sistemi üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yönetmek, uygulanmasını sağlamak, denetim ve takibini yapmak,
 • Bilişim Sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapmak,
 •  Uygulamalarda meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin delilleri toplamak, analizini yapmak ve rapor hazırlamak,
 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, işletilmesi, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi,
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi,
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması,
 • Kampüs içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması,
 •  Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
 • IP adreslerinin organizasyonu ve Ağ güvenliğinin sağlanması,
 • Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi,
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması sağlar.
 • Bakanlık birimleri bünyesinde kurulu olan yerel alan ağları ve geniş alan bilgisayar ağları ile bunlara bağlı olan yönlendiriciler, anahtarlar, modemler gibi ağ cihazlarının sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli tüm önlemleri almak,
 • Ağ kapasite planlamasını yapmak, kullanılan sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncellemek ve geliştirme raporlarını hazırlamak,
 • İletişim ağlarıyla ilgili yönetim fonksiyonlarını ve kapasite planlamasını yapmak,
 • İletişim ağına ilişkin gerekli tasarımları yapmak, tasarıma uygun aktif ağ cihazlarını araştırmak, incelemek ve test etmek,
 •  Meydana gelen arızaların en kısa sürede onarımını sağlamak, bunun için gerekli donanım, yazılım ve altyapıyı hazırlamak,
 • Tespit edilen arızaların, ilgili kişi ya da kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak giderilmesini sağlamak.
 • Mevcut yazılım, sistem ve hizmetleri değerlendirmek, geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak ve önerilerde bulunmak,
 • Geliştirilen veya üzerinde değişiklik yapılan uygulama yazılımlarının testlerini yapmak ve bu yazılımların kullanımına ilişkin eğitimleri koordine etmek,
 • Bakanlık birimlerinin faaliyetlerini destekleyici ve kolaylaştırıcı yazılım teknolojileri ile ilgili konularda stratejiler oluşturmak, standart ve stratejilere uygun hareket edilmesini kontrol etmek, uygun çözümler üretmek, 
 • Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, veri tabanlarının yönetimi ile diğer veri tabanları ve uygulamaların entegrasyonuna yönelik çalışmaları yürütmek ve bu sistemlerden bilgi üretilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bakanlık internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Gelişen yazılım teknolojilerini ve ilgili mevzuatları izlemek ve bunların Bakanlık bünyesinde kullanımını sağlamak,
 • Başkanlık bünyesinde yer alan bilgi işlem personelinin gelişen bilişim teknolojilerini takip edebilmesi amacıyla gerekli eğitimleri sağlamak.
''