T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023’e doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli Yapıldı

Yayın Tarihi : 30.10.2018

2023'e doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli açılış konuşmasını yapan Başkanımız Sayın Selçuk KAVASOĞLU "…Ülkemizin ekonomik ve sosyal dönüşümü, hızla değişen bilişim teknolojilerinin varlığı altında devam etmektedir. Dünyamız, Endüstri 4.0 ile başlayan yeni bir dönüşüm yaşarken, bu dönüşümün zaman geçmeden ülkemize ve sektörümüze uyarlanması, gelecekte küresel rekabet gücümüzü ortaya koyabilmemiz bakımından önem arz etmektedir.

…1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın ana faaliyet konularına baktığımızda Ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen gelecek için büyük sorumlulukları olan bir bakanlık durumuna geldiğimizi görmekteyiz. …Bilgi işlem dairelerimiz, bu büyük organizasyonun başarısına, doğru teknolojilerin kullanılması ve etkin uygulamalar ve projeleri ile katkısını sağlayacaktır.

…Kurumlarımızın dijital dönüşüm sürecinde kritik bir öneme sahip olan bilişim teknolojilerini yöneten ve yön veren birimler olarak sorumluluğumuz çok fazladır. Bilgi işlem daireleri, kurumlarımızın dijital dönüşüm çalışmalarında ve kurumsal stratejinin uygulanması sürecinde, kurumunuzun tüm birimlerinin bu sürece etkin katılımında önemli görevi bulunmaktadır. Bu nedenle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uyumu sağlayan çalışmaları yapmak öncelikli adımlarımız olmalıdır. Bizler bilişimci olarak, Bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken bilgi işlem merkezleri olmamızın bilinciyle projelerimizi uygulamaya koyarken, her zaman olduğu gibi teknolojik etkinin yanısıra, dijital dönüşüm sürecinin en etkin ve önemli unsuru insan kaynağı olduğunun da bilincindeyiz. Dijital Dönüşümün başarısına doğrudan etki etmesi nedeniyle özlük haklarımızın daha güçlendirilmesine ve kalifiye elemanlara gerek duyulmaktayız.

…bilgi ve veri entegrasyonuna ve ortaya çıkan büyük verinin konsolide edilerek sunulması çalışmalarını hep birlikte yapacağız. Bu nedenle ortak veri merkezi çalışmalarına hız vererek devam etmekteyiz.

…Tarım ve Orman bilişimci ailesi olarak birçok başarılı projeye imza atmaktayız. Panellerimizde bu başarı hikayelerini sizlerle paylaşacağız.

Değerli bilişimciler, yapacağınız çalışmalarla ve sunacağınız çözüm önerileriyle sektörünüzün geleceğine yön verecek ve karar vericilerin politika üretmesini sağlayacak güçlü bir kurumunuzun oluşması için bilişim teknolojilerinden etkin olarak faydalanacak altyapıyı oluşturmak görevimizdir. Hızla değişen dünya ve Türkiye koşullarında değişimle yarışmak, sürekli kendinizi aşmak şart olmaktadır." konularına dikkat çekti.

Kürsüyü Selçuk KAVASOĞLU'ndan devralan DSİ Genel Müdürü Sayın Mevlüt AYDIN "1954 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz bugüne kadar 780 bin metrekarelik alanda hizmet vermektedir. …Sulama ve toplulaştırma: Ülkemiz dünyanın en verimli ovalarına sahiptir. 8,5 milyon sulanabilir arazide toplulaştırma ile birlikte sulama projelerini de uygulamaya koymaktayız. Bakanlık ve DSİ olarak ülkemizin geleceği için modern projeleri uygulamaya koyarken teknolojinin yeniliklerinden de faydalanmaktayız. DSİ bir üniversitedir. Bu okulda teknolojik gelişmeler ışığında çalışmalar yürütmekteyiz. Bilişim çağımızın olmazsa olmazıdır. Bilişim teknolojisini, geleceğimiz olan çocuklarımıza da aşılamak durumundayız. Tarımsal üretimi artırmak için bu iki hususu bir arada yürütüyoruz. …, bu programın başarılı geçmesi ve aziz milletimize hayırlı ve yararlı hizmetler sunmamıza sebep olması dileğiyle, programda görev alan ve katkı koyan tüm personelimize teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dileklerimle saygılarımı sunuyorum." dedi.

İki oturumda gerçekleştirilen panelde sırayla söz alan konuşmacılar ilk oturumda tekonolojik alandaki gelişmeler bağlamında "Tarım ve Ormancılıkta Otomasyon, Robotlar ve Otonomi Sistemler","Tarım, Teknoloji ve Gençlik","Büyük Veri" ,"Dijital Tarım: Mevcut Durum ve Geleceği" ,"Akıllı Tarım Çalışmaları" ,"Yangın Yönetim Sistemleri ve Faydaları" konularına değinirken; ikinci oturumda e-Dönüşüm kapsamında "Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi-Su Ürünleri Bilgi Sistemi" ,"Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Portalı" ,"Devlet Su İşleri Uygulamaları" ,"ORBIS ve Kazanımları" ,"Meteorolojide Etki Odaklı, Sosyo-Ekonomik Fayda Sağlayan Uygulama Örnekleri" ,"Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi" ,"Corine Projesi ve Ankara Arazi Kullanımına Yönelik Markov Zinciri Modeli" konularında sunumlarını yaptılar.

Panelimiz için desteğini esirgemeyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Oğuz Kasap'a; panelimize verdikleri katkılarından dolayı Dr.Altan ÖZKİL, Levent Berke ÇAPLI, Pro.Dr.Şeref SAĞIROĞLU, Prof.Dr.İlkay DELLAL, Mustafa GEZİCİ, İlhami AYDIN, Murat TOPLU, Abdülkadir KARAKUŞ, Kemal SEYREK, Metin GÜLTEKİN, Fatih KOCAMAN, Volkan Cemallettin DARENDE, İlhami TAŞÇI, Emre ŞİMŞEK, İlker ALAN ve tüm emeği geçenler ile konuklarımıza teşekkür ederiz.