T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Personel Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi Antalya'da Düzenlendi

Yayın Tarihi : 24.12.2018

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Personel Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Personel Bilgi Yönetim Sistemi" eğitimi 16-20 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra Personel Genel Müdürü Kamil TABAK ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk KAVASOĞLU'nun açılış konuşması ile başlayan eğitimde Başkan KAVASOĞLU;

"Personel planlamasının en önemli ayağı, personel bilgi sisteminin oluşturulmasıdır. Personel bilgi sistemi, insan kaynakları ile ilgili bilginin edinilmesi, saklanılması, işlenmesi, analiz edilmesi ve dağıtması için kullanılan sistemdir. Ancak, personel bilgi sisteminin salt bilgisayar yazılımı olarak düşünülmesi yanlıştır. Personel bilgi sistemi insan ve insan yönetim sanatının bir parçası durumundadır.

Günümüzde, personel yönetiminin, profesyonel birikim gerektiren bir uzmanlık olduğu bilinciyle, Bakanlığımız bünyesinde etkin bir personel bilgi sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Zaman içinde, eklenecek yeni bilgi sistemleriyle, personel genel müdürlüğünün, Bakanlığımızın gelişme ve büyüme stratejisine altyapı hazırlayacak duruma geleceğine inanıyorum.

Bir bilgi sisteminin; bilgi kalitesi ve kullanım kolaylığı, bilgi sisteminin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Personel bilgi sisteminin kullanım kolaylığını bilgi işlem dairesi sağlarken bilginin kalitesini sizler sağlayacaksınız. Bu birliktelik personel bilgi sistemimizin başarı modelinin temelini oluşturacaktır. TC numarası nasıl Ulusal bilgi sistemlerimizin merkezinde işlem görmekteyse, personel bilgi sistemimizde bakanlığımız çalışmalarının ve süreçlerinin merkezinde yer alan bir bilgi sistemi olacaktır." dedi.

Selçuk KAVASOĞLU, "Değerli Mesai Arkadaşlarım, Personel bilgi sistemimizin başarısının yüksek düzeyde olması için; sistemin oluşturulmasını sağlayan bilişimci arkadaşlarımla sisteme bilgi katan Personel Genel Müdürlüğü arasında iyi bir iletişim sağlanmıştır. Şubat ayında başlayan çalışmalar günümüzde yeni bir evreye geçmektedir.

Personel bilgilerinin tüm faaliyetlerinin elektronik ortamda saklanması, veride kalite ve işlem hızında da artış sağlayacaktır. Oluşan bilgi sistemi, verimliliği artırmanın yanısıra, Bakanlığımızın hedeflerine ulaşmasında, doğru politika ve uygulamaların gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır.

Personel bilgi sisteminin başarısı, kurumlar için kritik öneme sahiptir. Kurumlar insan kaynaklarına yönelik amaç ve hedefleri gerçekleştirecek personel bilgi sistemleri için yüksek yatırımlar yapmaktadır.

Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu çalışmaları kendi olanaklarımızla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." konularına da dikkat çekti.