T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2023'e doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli-2 Yapıldı.

Yayın Tarihi : 29.11.2019

Konusu, bu yıl "Yapay Zeka" olarak belirlenen 2023'e doğru Tarım ve Ormancılıkta Bilişim Paneli-2'nin açış konuşmasını yapan Başkanımız Sayın Selçuk KAVASOĞLU "…Almanya'nın Sanayi 4.0, ABD'nin "İleri İmalat Teknolojosi", G20 ülkelerinin "Yeni Sanayi Devrimi" olarak tanımladığı yeni üretim çağında, gelişmelere ayak uydurabilmek ve küresel ekonomik rekabette ayakta kalmak adına, tarımın bu değişim dönüşüm süreçlerine hazırlıklı olabilmesi, iyi algılanması ve uygun stratejileri tanımlaması için Bakanlığımız yol gösterici olmalı ve kendi bünyesinde de dijital dönüşümünü gerçekleştirmelidir.

Bu düşünceyle, Bakanlığımızın Dijital Dönüşüm yol haritasını, On Birinci Kalkınma Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı Mevzuatı, stratejik planlarımız ve hedeflerimiz, bilgi teknolojileri ulusal eylem planları, Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarda verilen görevler ve dünyada olan gelişimler çerçevesinde belirledik ve uyguluyoruz.

…İki mülga Bakanlığın birleşmesiyle ortaya büyük bir veri hacmi çıkmıştır. Bu verinin bütünleşik hale gelmesi çalışmaları devam etmektedir. Veri/bilgi bütünleşmesi, uygulamaların bütünleşmesi ve coğrafi bilgi sistemlerinin bütünleşmesi üzerine sonuç alıcı çalışmalar yapılmaktadır. 2020 yılı programında bu çalışmalarımız Ulusal Tarım Su Orman Veri Ağı'nın kurulması olarak yer almıştır." dedi.

Panelin iki oturumunda sırayla söz alan konuşmacılar ilk oturumda tekonolojik alandaki gelişmeler bağlamında "Teknolojide Dönüşüm", "Ormancılıkta Yapay Zekanın Kullanım Olanakları", "BAkım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli(ATHOM)", "E-Denetçi(Yapay Zeka, Veri Analiz Teknikleri ve Sürekli Denetim)", "İş Zekası ve Uygulamaları" konularına değinirken; ikinci oturumda Yapay Zeka kapsamında "Orman Yangınlarında Yapay Zeka", "ORBİS" ,"Yönetici Paneli", "Süne ile Mücadelede Yapay Zeka", "Metin Madenciliği ve Yapay Zeka Uygulamaları", "Tarım Bilgi Sistemi ve Yapay Zeka Bileşenleri" konularında sunumlarını yaptılar.

Panelimiz için desteğini esirgemeyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız'a, panelimize verdikleri katkılarından dolayı panalistlerimize, tüm emeği geçenler ile konuklarımıza teşekkür ederiz.