T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İç Kontrol Sistemi Devreye Alındı

Yayın Tarihi : 14.07.2021

Başkanlığımız ve Strateji Geliştirme Başkanlığı işbirliği ile Yazılım ve Uygulama Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından geliştirilen İç Kontrol Sistemi(İKS) yazılımı 14.06.2021 tarihi itibari uygulamaya alınmıştır. İç Kontrol Daire Başkanı Sayın Müjgan ÖZBEK ve ekibiyle birlikte yapılan toplantı ile Eylem Planı ve Risk modüllerinin tanıtımı yapılmıştır.

Bu uygulama; 04/02/2009 tarihinde yayımlanan "İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi"ne uygun şekilde eylem tanımlama, ilgili dönemlerde eylem sonuçlarını kayıt altına alma ve raporlama adımlarını kapsayan İç Kontrol Eylem Planı Modülü, 5018 sayılı Kanun ve 26040 sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda Bakanlığımıza özel hazırlanan yönerge adımlarını kapsayan Risk Modülü, Bakanlığımıza ait iş birimlerinin süreçlerinin tanımlanıp, dokümante edileceği Süreç Modülünü içermektedir.