T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"TARIM BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI ÜLKE MODELİ" BAŞLIKLI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME, TÜBİTAK İLE BAKANLIĞIMIZ ADINA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 06.10.2022 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR.

Yayın Tarihi : 7.10.2022

​2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Bakanlığımız ile  Dünya Bankası  arasında  yürütülen  Türkiye  İklim  Akıllı  ve Rekabetçi Tarımsal  Büyüme  Projesi (TUCSAP) kapsamında; ülkemizin tarım alanında makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilmesine, tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin tam olarak kayıt altına alınmasına, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmalarının kurumsal hale getirilmesine ve tarım bilgi sistemi uygulamalarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik strateji ve yol haritasının oluşturulacağı "Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli" başlıklı fizibilite çalışmasına ilişkin sözleşme, TÜBİTAK ile Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz arasında 06.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.