T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TUCSAP Kapsamında Genel Müdürümüz M. Tekin ARPACIK Başkanlığında Dünya Bankası Heyeti ile Toplantı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 23.11.2022

Türkiye  İklim  Akıllı  ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi  (TUCSAP) kapsamında, Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz Rios ve heyeti ile Genel Müdürümüz M. Tekin ARPACIK Başkanlığında Genel Müdür Yardımcılarımızın da katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

2023 yılına ilişkin proje kapsamında Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda yer alan alt bileşene ilişkin yapılabilecek stratejik faaliyetlerin yanı sıra, projenin paydaşlarından olan TÜBITAK ile Bakanlığımız Adına Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan "Tarım Bilgi Sistemi Uygulamaları Ülke Modeli" başlıklı fizibilite çalışmasına ilişkin sözleşme kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.