T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay’ı Antalya’da düzenlendi.

Yayın Tarihi : 5.3.2019

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ile ilgili planlama, üretim, yem, pazarlama, tüketim ve balık hastalıkları vb. konularda kaydedilen gelişmeleri tespit etmek, yaşanan sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere Bakanlığımız, ilgili kurumlar, üniversiteler, üreticiler, yemciler, tedarikçiler, üretici örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, Antalya’da 28 Şubat-02 Mart 2019 tarihleri arasında "7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştay’ı" düzenlendi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Sayın Faruk COŞKUN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doç. Dr. İlhan AYDIN ve Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Altuğ ATALAY’ın konuşmaları ile başlayan çalıştay’a yaklaşık 650 kişilik bir katılım sağlandı.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunları, Bakanlığımızın konuyla ilgili çözüm önerileri ile sektörün mevcut durumu ve gelişimini ele aldığı açılış konuşmasında, Bakanlığın her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirterek, çalıştay’ın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

            Öte yandan Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem MALTAŞ, “Ülkemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu” konulu bir sunum yaparak, sektörde meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çalıştay’ın son gününde, Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mustafa Altuğ ATALAY’ın Başkanlığında  yapılan, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Nuri YILMAZ,  Daire Başkanı Sayın Özerdem MALTAŞ,  TARSİM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı değerlendirme toplantısında, üretici talepleri alındı ve yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verilerek, çözüm konusunda değerlendirmeler yapıldı.