T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BALIKÇILIKTA ORTAK AKIL ÇALIŞTAY’I ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 15.3.2019

07-08 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Su ürünleri sektörü ile doğrudan bağlantılı olarak çalışan bir çok kamu kurumunun yanısıra üniversite öğretim üyeleri ve su ürünleri avcılık sektörü ile iştigal eden su ürünleri kooperatifi üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda söz alan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, “Genelde gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkelerin besin kaynakları farklılaşmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olan tüketici toplumlar protein kaynaklarını tercih ederken, gelir seviyesi düşük olan toplumlar ise nişasta kökenli besin kaynaklarına yönelmektedirler. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir. Kontrolsüz ve ekosistem dikkate alınmadan kullanılması halinde, ilerde telafisi mümkün olmayan yıkımlara, habitat ve türlerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bazen bu kayıpların telafisi için büyük emek ve kaynak harcamak zorundayız. Denizlerin ve iç su kaynaklarının, sürdürülebilir kalkınmanın doğrultusunda muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması balıkçılık yönetimi ile doğrudan bağlantılıdır. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretim miktarlarında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de, bazen yıldan yıla dalgalanmalar olabilmektedir. Ülkemizde de, yıllara göre değişmekle beraber, yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri istihsal edilmektedir. Bunda; türlerin biyolojisi, üreme ve büyüme dönemlerindeki suyun sıcaklığı, ortamdaki besin kaynaklarının durumu, türün besin zincirindeki yeri gibi pek çok çevresel faktörün etkisi olabilmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinin yıllık büyümesi, geçtiğimiz yıllar içerisinde bazı dünya ülkelerinde düşüş göstermesine karşın, özellikle Afrika ve Asya'da olmak üzere, ülkemizin de içinde olduğu en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olmuştur” dedi.