T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tıbbi Sülük'te 2021 Kotası Belirlendi.

Yayın Tarihi : 28.11.2020

Doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarını belirleyen tebliğ 28.11.2020 tarihinde yayımlandı.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan ve tıbbi tedavi amaçlı kullanılan Hirudo verbana türü sülüğün yurt dışına ihracı 2021 yılı için Bakanlığımızca bu yıl olduğu gibi  Ülkemizdeki sülük miktarını korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2.000 kg ile sınırlandırılmıştır.

2020/38 sayılı tebliğ kapsamında 2021 yılı için yurt dışına tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler 15 gün içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracat kotası talebinde bulunabilirler.

İhracat kotasının dağılımı ve hak kazananlar www.tarimorman.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 


Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız