T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ESENIAS (Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı türler İletişim Ağı) 11. Konferansı 13-15 Kasım tarihlerinde Antalya gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 14.11.2022

​Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda,  ESENIAS (Doğu ve Güney Avrupa İstilacı Yabancı türler İletişim Ağı) 11. Konferansı 13-15 Kasım tarihlerinde Antalya gerçekleştirildi. Yüz yüze ve çevrimiçi katılımla hibrit olarak gerçekleştirilen konferansda, 40’ı uzaktan erişimle olmak üzere 23 ülkeden 200’den fazla katılımcı bulundu. Deniz, iç sular ve kara ortamındaki istilacı canlı gruplarıyla ilgili bildirileri kapsayan konferansta 5’i davetli konuşmacı olmak üzere 51 sözlü ve 24 poster bildiri ile konular ele alındı.