11.1.2018 / Gösterim Sayısı : 29469

Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır

Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Ocak 2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te

  • AB mevzuatında yapılan değişiklikler takip edilerek mevzuat uyumun sağlanması (Organik üretim, etiketleme ve kontrole ilişkin organik üretim ve organik ürünlerin etiketlemesi konusunda 834/2007 (EC) Sayılı Konsey Tüzüğün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 889/2008 (EC) Sayılı Tüzüğü değiştiren 29 Nisan 2016 ve 2016/673 (EU) Sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı),

 

  • Uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi,

 

  • Ulusal mevzuata uyum çerçevesinde değişiklik yapılmıştır.

 


''