12.5.2015 / Gösterim Sayısı : 10185

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Faaliyeti Kapsamında TÜSSİDE ile Sözleşme İmzalandı

#Jeotermal Seracılık

Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerinden Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Jeotermal Seracılığı Geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizin seracılık sektöründe rekabet edebilirliğinin artırılması için "Ulusal Jeotermal Seracılık Sektörü Stratejisinin" ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Proje ile ülkesel, bölgesel ve kırsal kalkınma politikası olarak jeotermal kaynaklarımızın seracılık sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)' a bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile sürdürülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. 

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Faaliyeti hizmet alımına ilişkin sözleşme, 08/05/2014 tarihinde Genel Müdür Vekilimiz Sayın Şevket TEKİN ile TÜSSİDE Enstitü Müdürü Sayın Tezer BATTAL arasında imzalanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile TÜSSİDE'nin birlikte yürüteceği Projenin sekiz ayda sonuçlandırılması planlanmakta olup, Proje sonunda jeotermal seracılık sektörünün mevcut durumu ortaya çıkarılacak, gerçekleştirilecek sistem analizi sonucunda sektör stratejisi hazırlanacaktır. 

''