11.12.2017 / Gösterim Sayısı : 7125

2018 YILI MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ve NetCAD 7 KULLANICI EĞİTİMİ ANTALYA İLİNDE YAPILDI

#2018 YILI MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ve NetCAD 7 KULLANICI EĞİTİMİ ANTALYA İLİNDE YAPILDI

​ İl Müdürlüklerince hazırlanarak gönderilen ıslah projelerini değerlendirmek üzere Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Tuncay Gürsoy YÜCE, Bakanlık temsilcileri, 42 İl Müdürlüğünden proje sorumluları, üniversitelerden akademisyenler ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden konu uzmanı teknik elemanlarının katılımı ile mera ıslah ve amenajman projelerini değerlendirme toplantısı ve ayrıca Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında hazırlanan Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi ile hayvancılık sektörünün altyapısını oluşturan mera, yaylak, kışlak, otlak ve umuma ait çayır alanlarının grafiksel ve sözel verilerinin bilgisayar ortamına aktarılarak sorgulanabilir, raporlanabilir bir konuma getirilmesi ve bu kapsamda gerek masaüstü gerekse internet ortamında Türkiye'nin tamamında il, ilçe ve köylerdeki mera parsellerinin raporlama, sorgulama yapılabilmesi, oluşturulan verilerin yayınlanması, gelişimlerinin izlenmesi ve Avrupa Birliği sürecinde uyum ortamının yaratılması ve Mera Bilgi Sistemi Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için NetCAD 7 kullanıcı eğitimi İl Müdürlüklerimizden konu uzmanı Ziraat ve Harita Mühendislerinin katılımı ile 4 Aralık - 7 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılmıştır.

''