14.12.2017 / Gösterim Sayısı : 5423

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Yapıldı.

#ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ KORUMA (ÇATAK) PROGRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 4-7 ARALIK 2017

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve 57 ilde uygulanmakta olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı kapsamında  uygulamaların yürütüldüğü illerde görev yapan ilgili İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Ziraat Mühendisi olmak üzere konu sorumlusu teknik personellere yönelik olarak 04-08 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya ilinde değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bakanlık Şube Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı ÇATAK Programı ekibi uzmanları, programın yürütüldüğü 57 İl Müdürlüklerinde görevli ilgili teknik personel, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan PEKER olmak üzere yaklaşık 130 kişi katılım sağlamıştır. Prof. Dr. Kenan PEKER tarafından  "Dünya'da Tarım ve Çevre Politikalarında Yaşanan Gelişmeler" konusunda sunu yapılarak katılımcılar bilgilendirilmişlerdir.  ÇATAK Programında görevli Dr. Figen GÜNGÖR tarafından yapılan sunu ile ÇATAK Programının Genel Tanıtımı  ve Ülkemiz Genelinde Örnek Uygulamalar katılımcılara aktarılmıştır. Program Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR'ın konuşmaları ve ardından uygulama illerinin sunuları ile devam etmiştir. 

ÇATAK Programının yürütülmesinden sorumlu Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR, Ziraat Yüksek Mühendisleri Dr. Figen GÜNGÖR ve Ergin ÇİLALİ, İşletmeci Yasemin EROĞLU tarafından ÇATAK Programının genel bir değerlendirmesi yapılarak sorular cevaplandırılmış ve program tamamlanmıştır.         


''