20.12.2017 / Gösterim Sayısı : 5305

Antalya’da Organik Tarım Hizmetiçi Eğitimi Düzenlendi

#OT_EĞİTİM_11_17

Bakanlığımızca 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında teknik elemanların katılımıyla Antalya ilinde organik tarım hizmet içi eğitimi düzenlenmiştir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığında Birim Koordinatörü olarak görev yapan Osman ASLAN'ın açılış konuşmasının ardından eğitimlere başlanmıştır.  Program kapsamında teknik elemanlara 5 gün süre ile teorik ve pratik eğitimler verilmiştir. Hizmetiçi eğitim kapsamında olan bu eğitim 81 İl Müdürlüğü'nden teknik ve sağlık personele yönelik verilmiş olup eğitim sonucunda kimlik verilen katılımcılar Organik Tarım Biriminde görevlendirilecektir.

Eğitimde verilen dersler:

-Bakanlığımızın Organik Tarım Faaliyetleri,

-Organik Tarımın Dünyada ve Türkiye'deki Durumu,

-Organik Tarım Kanunu,

-Organik Tarıma Başlama,

-Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi ve İşleyişi,

-Denetim Kuralları,

-Organik Tarımda Hasat Sonrası İşlemler (Etiketleme, Logo Kullanımı ve Ambalajlama, Depolama, Nakliye) ,

-Organik Ürünlerin Pazarlanması,

-Organik Arı Yetiştiriciliği,

-Organik Tarım Metodu ile Hayvansal Üretim,

-Organik Tarım Birimlerinin Görev ve Yetkileri,

-Organik Üretimde Hayvan Sağlığı ve Refahı,

-Organik Tarımda Toprak Verimliliğinin Korunması,

-Müteşebbis Kontrolü

-Organik Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği,

-Organik Tarım Birimlerinin Görev ve Yetkileri,

-Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Destekler,

konularında uzman eğiticiler ve üniversiteden akademisyenler dersler vermiştir.


''