9.1.2018 / Gösterim Sayısı : 4905

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komite Toplantısı Yapıldı

#ORGANİK_ULUSAL_2017

Bakanlık Makamının 30.11.2017 tarihli ve E.3029931  sayılı Olur'u ile kurulan Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komite toplantısı, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49. Maddesinin (d) bendi gereğince, 07.12.2017 tarihinde  saat 10.00'da, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Resul DURMAZ, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Sayın Sabahat GÜLLÜOĞLU, Birim Koordinatörü Sayın Osman ASLAN, Komite Sekreter Üyesi Sayın Fatma AKYOL ve komite üyelerinin katılımıyla  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.

 Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Resul DURMAZ tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra, gündem maddelerine geçilmiştir.

 İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Sayın Sabahat GÜLLÜOĞLU, Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi' nin 2016 yılında yapılan toplantısında  alınan kararlarla ilgili değerlendirme  yapmış, daha sonra, 2017 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce yapılan organik tarım faaliyetlerinin anlatıldığı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Öğleden sonra ise gündem maddesi olan  "Organik Ürün Tüketimi Konusunda Tüketici Bilinçlendirmesi için kurumunuzca nasıl bir katkı sağlayabilirsiniz?" sorusunun cevabını oluşturmak için kurumsal olarak paydaşlarla neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,  Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcileri,  Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcisi, özel sektör temsilcilerinden oluşan Komite üyelerinin tavsiye ve önerileri, değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.


''