17.1.2018 / Gösterim Sayısı : 6221

Mera Mevzuat Değişikliği Çalışması Yapıldı

#Mera Mevzuat Değişikliği Çalışması Yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından "Mera Mevzuat Değişikliği Çalışması" 16 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.

4342 sayılı Mera Kanununun 14'üncü maddesine eklenen (i) bendinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar için Kanun ve Yönetmeliğin uyumlaştırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ile ilgili toplantıya; Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı H.Gazi KAYA Başkanlığında Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Tuncay Gürsoy YÜCE, Eskişehir Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali KOÇ, Bayburt İl Müdürü Abdülkadir KARABULUT, Hukuk Müşavirliğinden, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığından, Konya, Kayseri ve Ankara İl Müdürlüklerinden konu uzmanları katılmışlardır. 


''