26.4.2018 / Gösterim Sayısı : 3189

Adana İli Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesi Mera Açılışı Yapıldı

#ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ GÖKÇELER MAHALLESİ MERA AÇILIŞI YAPILDI

Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır. Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesinde de 01.01.2015-31.12.2017 tarihleri arasında Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanmıştır.

Gökçeler Mahallesinde 143 da mera alanında uygulanan Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında; gübreleme, otlatmanın planlanması, yabancı otlarla mücadele, tohumlama, kapalı sistem sulama projesi ve hayvanların sulanması için 2 adet sıvat inşa edilmiştir.

Bu çalışma ile ıslah öncesi meramızın kuru ot verimi 150 kg/da iken, ıslah sonrasında bu miktar 450 kg/da' a çıkarılmıştır. Böylece köydeki mevcut hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasına ve çiftçilerimizin gelirinin arttırılmasına katkıda bulunulmuştur.

Mera Islah ve Amenajman Projesi Açılış Törenine Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, Adana Vali Yardımcısı Murat SÜZEN, Seyhan Kaymakamı Şenol BOZACIOĞLU, Yüreğir Kaymakamı Fatih GENEL, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali TEKİN, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığından Türkay Karaca, Bakanlığımız Kurum Müdürleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, çeşitli oda ve birlik başkanları, İl ve İlçe Müdürlüğümüz idareci ve personeli ile diğer ilgili kuruluşların yetkilileri, Gökçeler Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinleri katılmışlardır.


''