16.5.2018 / Gösterim Sayısı : 5349

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı Eğitim Toplantısı İzmir'de Yapıldı.

#Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı Eğitim Toplantısı İzmir'de yapıldı.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve 58 ilde uygulanmakta olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı kapsamında  uygulamaların yürütüldüğü İl/İlçe Müdürlüklerinde  görev yapan konu sorumlusu teknik personellere yönelik olarak 07-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir Menemen Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim toplantısı düzenlenmiştir.  Açılış konuşmaları sırasıyla UTAEM Müdürü Dilek KAHRAMAN, İzmir İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa BAKAN ve Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Ercan TÜRKTEMEL'in  konuşmalarıyla başlamıştır. Toplantıya BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı ÇATAK Programında görevli personeller, programın yürütüldüğü 27 İl Müdürlüğünde görevli ilgili teknik personel, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri olmak üzere yaklaşık 80 kişi katılım sağlamıştır. ÇATAK Programında görevli Dr. Figen GÜNGÖR "ÇATAK Programının Genel Tanıtımı ve Ülkemiz Genelinde Örnek Uygulamalar", Ziraat Yüksek Mühendisi Ergin ÇİLALİ "ÇATAK Programı Mevzuatı ve Uygulamaları" ve İşletmeci Yasemin EROĞLU "ÇATAK Programı Destekleme Ödemeleri" konularında yaptıkları sunular ile katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan katılan Başmüfettiş Sabri GÜDELOĞLU "ÇATAK Programı Kapsamında Yapılan Destekleme Ödemelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" hakkında bir sunu yapmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela ATIŞ "Dünya'da Tarım ve Çevre Politikalarında Yaşanan Gelişmeler", Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem AYKAS "Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Uygulamaları", Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Sezai DELİBACAK "Toprak ve Su Kalitesinin Korunması için Yapılması Gerekenler" ve Dr. Hakan ÇAKICI "Toprak Verimliliği ile İlgili Sorunlar", Menemen Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Dr. Gülay YILMAZ "Toprak Erozyonu ve Sediment Tahmini, Erozyon Kontrol Uygulamaları" konularında sunular yaparak katılımcıları bilgilendirilmişlerdir.  Program ÇATAK Programı uygulamalarının yapıldığı örnek alan ziyaretleri ile devam etmiş, genel bir değerlendirme yapılarak sorular cevaplandırılmış ve program tamamlanmıştır.                                          


''