T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

"TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ" NİN KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

Yayın Tarihi : 29.09.2022

​Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bakanlığımız; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz iş birliği içerisinde yürütülen “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” nin kapanış toplantısı yapıldı. 

Toplantı FAO Orta Asya Alt Bölge ve Türkiye Ofis Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel GUTU, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus KILIÇ,  Genel Müdürümüz Dr. Mehmet HASDEMİR, Genel Müdür Yardımcısı V. Uğur ERDEM ve Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan V.  Davut ÖZGÜR’ ün katılımları ile gerçekleştirildi. 
Genel Müdürümüz Dr. Mehmet HASDEMİR konuşmasında bozkırların önemine değinerek bozkır ekosistemlerinin içerisinde en önemli varlıklarımızdan birinin de gelecek nesillere emanet görülen çayır ve meralar olduğunu ifade etti.
Genel Müdürümüz ayrıca konuşmasında çayır ve meralarımızdan ülkemiz hayvan varlığının kaba yem ihtiyacının karşılanmakta olduğunu ve mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile bu doğal alanlarda da Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını amaçladıklarını vurguladı.