T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI AFYONKARAHİSAR İLİNDE BAŞLADI

Yayın Tarihi : 17.10.2022
Genel Müdürlüğümüzce Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olarak yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 17 Ekim 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı ve Tohumculuk Daire Başkanlığı ilgili birimlerinin ve 81 İl Müdürlüğümüzdeki proje yürütücüsü Şube Müdürlerinin katılımıyla Afyonkarahisar ilinde yapılan toplantı başladı.
 
Proje toplantısına Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet HASDEMİR, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sayın Dr. Veyis YURTKULU, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Ergin ÇİLALİ, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın İbrahim ACAR ile Bakanlığımız teknik personeli katılım sağlamıştır.
Toplantıda Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin  Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden hazırlanan Proje Uygulama Esasları Talimatı kapsamında, İl Müdürlüklerimizce hazırlanarak Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen proje faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Ayrıca proje faaliyetleri konuları ile ilgili gruplar oluşturularak uygulama birliğine yönelik çalışmalar yürütülecektir.