T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

COVİD-19 SONRASINDA ARTAN RİSKLERE YÖNELİK TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE DAYANIKLILIK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ÇALIŞTAY ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 8.11.2022
Genel Müdürlüğümüz Tohumculuk Daire Başkanlığı ile ISEDAK ve SESRİC işbirliği ile yürütülen “COVİD-19 Sonrasında Artan Risklere Yönelik Tohumculuk Sektöründe Dayanıklılık Projesi” kapsamında düzenlenen Uluslararası Çalıştay Genel Müdür Yardımcımız Cengiz BUDAN’ın Başkanlığında  02-04 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Çalıştaya Azerbaycan, Malezya, Fas ve Pakistan temsilcileri ile ISEDAK Sekretaryası, proje paydaşı olan SESRIC temsilcisi, TTSM ve Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır.
Çalıştay süresince tarım-gıda sistemlerinin devamlılığı, Covid-19 ve benzeri tehditlere karşı tohumculuk sektörünün direncinin güçlendirilmesi ile gıda güvenliğini sağlamak amacıyla katılımcıların tohumculuk sektörüne yönelik deneyimleri paylaşıldı. Ayrıca, çalıştay kapsamında Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile özel sektör tohumculuk firmasına bir teknik gezi düzenlenmiştir.
Çalıştay çıktısı olarak tohum yönetimi konusundaki deneyim ve uzmanlıkların paylaşılması ile Covid-19 ve olası gıda krizlerine karşı dayanıklılık kapasitesinin belirlenmesine yönelik önerileri içeren bir kılavuz hazırlanacak olup, bu klavuz tarım-gıda sistemlerindeki paydaşların tehditlere ve Covid-19'a karşı direncini güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, Ülkelerde tohumculuk alanında Covid-19 ve benzeri kriz durumlarının nasıl yönetileceğine ilişkin deneyim ve teknik uzmanlık alışverişi konusunda bir ağ ve iletişim kanalının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.