T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEME UYGULAMALARI VE MEVZUATI TAŞRA TEŞKİLATLARIMIZ İLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Yayın Tarihi : 2.12.2022
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan desteklemeler kapsamında düzenlenen, Bitkisel Üretim Destekleme Uygulamaları ve Mevzuat Değerlendirme Toplantısı 28 Kasım 2022 tarihinde Antalya ilinde başladı.
Genel Müdürlüğümüzden idareci ve teknik personel, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden temsilciler ile 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden sorumlu teknik personelin 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında iki grup halinde katılım sağlanan toplantının açılışını, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ali CANYILMAZ yaptı. 

Toplantıda, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bitkisel üretim destekleme uygulamaları ve mevzuatı ile sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.