T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRETİM MODELLERİNİN VE PAZAR KANALLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” TOPLANTISI ANKARA’DA BAŞLADI

Yayın Tarihi : 6.12.2022

Ankara'da 5-6 Aralık  tarihlerinde düzenlenen; "Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi" toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet HASDEMİR'in açılış konuşması ile başlamıştır.

Açılış toplantısına,  Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet HASDEMİR, Genel Müdürü Yardımcımız Sayın Ercan TÜRKTEMEL, Sayın Bakan Danışmanı Zeliha SÖNMEZ, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sayın Dr. Veyis YURTKULU, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Kıdemli Başuzmanı Sayın Barış ÇARIKCI, Proje Teknik Komite Heyeti ve Genel Müdürlüğümüz  Proje Ekibi katılmıştır.

Proje toplantısında örtüaltı yetiştiriciliği ve dikey tarım ile ilgili konular hakkında akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından sunumlar yapılarak proje faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır.