T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HAYVAN BESLEMESİNDE KULLANILAN SORGUM TÜRLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI ve ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA DAİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 14.12.2022
Genel Müdürlüğümüzce 14 Aralık 2022 tarihinde "Hayvan Beslemesinde Kullanılan Sorgum Türlerinin Yaygınlaştırılması ve Üretiminin Arttırılmasına Dair Değerlendirme Toplantısı" yapılmıştır.
Toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR, Genel Müdür Yardımcısı V. Uğur ERDEM, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan ACAR, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve ona bağlı Araştırma Enstitülerinden konu uzmanları ile 6 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Şube Müdürü ve Teknik Personeller katılım sağlamıştır.
Açılış konuşmalarının ardından tüm katılımcıların katkı ve görüşleri alınarak yem bitkileri destekleme kapsamında bulunan sorgum türlerinin yaygınlaştırılarak üretim alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır.