T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Geven’in Erozyon Açısından Önemi ve Arıcılığa Katkıları Bingöl’de Tartışıldı

Yayın Tarihi : 10.4.2019

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM), Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile OGM Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Bingöl ilinde Geven bitkisinin hem erozyonu önlemedeki önemi hem de arıcılıktaki Bingöl balına katkılarının araştırılması için Bingöl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde proje hazırlık toplantısı yapıldı.

Heyet 08.04.2019 tarihinde önce Rektör Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ÇEM Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK, Emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAĞKAYA, ÇEM Havza Planlama ve Arazi Islahı Dairesi Başkanı Kürşat YILDIRIM, Araştırmacı Yaşar ÇAKIROĞLU, OGM Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT, PİKOM Müdürü Prof. Dr. Ramazan MERAL, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Kadriye SORKUN, Dr. Çiğdem ÖZENİRLER ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Selma 
ÜLGENTÜRK, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Can ÜZER, Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim BÖRÜ ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin YÜKSEL, ÇEM İzleme Değerlendirme Uzmanı Mahmut YILMAZ ile birlikte konu ile ilgili çok sayıda akademisyen katılım sağladı.

Toplantıda Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK Bingöl’de farklı geven türlerinin yayılış gösterdiğini, ancak bunların yöre halkı tarafından bilinçsizce kesilerek hayvan yemi olarak kullanıldığını hatta yakıldığını, halbuki bu türlerin hem erozyonu önleme açısından hem de arıcılık açısından çok önemli türler olduğunu ve bu konuyu bilimsel olarak ortaya koymak istediklerini belirtti. PİKOM Müdürü Prof. Dr. Ramazan MERAL merkezin faaliyetleri, Dr. Ali SİNAN’da geven ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Daha sonra projenin temel bileşenleri tartışılarak kapsamı oluşturuldu: bölgede lokal yayılış gösteren endemik türlerle birlikte erozyon açısından arazi yapısı değerlendirilerek Bingöl merkez Çapakçur, Genç (Çotla) ve Solhan havzalarında çalışmalara başlanmasına karar verildi.

Bingöl’de yayılış gösteren 46 Geven türünden 8’inin endemik olduğu, erozyon açısından türlerin tek tek değerlendirilmesi gerektiği, bal analizlerinde çok kaliteli ballar üretildiğinin tespit edildiği, 2018 yılından Dünya 2.lik ödülü aldığı ve konunun akademik olarak ele alınmasında yarar görüldüğü dile getirildi.

Analiz çalışmaları için Bingöl Üniversitesi laboratuvarında incelemelerde bulunan heyet, hangi analizlerin yapılabileceği konusunda bilgilendirildi.

Toplantıdan sonra heyet, Çapakçur Havzasında incelemelerde bulundu. Bölgenin erozyon açısından değerlendirilmesi ve geven bitkisinin yayılışı yerinde görüldü. Heyet incelemelerin ardından Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. 

09.04.2019 tarihinde yapılan toplantıda proje taslağı oluşturularak çalışma grupları belirlendi ve toplantıya katılanlar arasında iş bölümü yapıldı.