T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Vı. Akdeniz Ormancılık Haftası Toplantısı Lübnan’da Yapıldı

Yayın Tarihi : 10.4.2019

Lübnan Tarım Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) işbirliğinde 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında Lübnan’ın Brummana şehrinde gerçekleştirilen Akdeniz Ormanlarının Paris Anlaşması’ndaki Rolü temalı 6. Akdeniz Ormancılık Haftası Toplantısına katılım sağlandı.

İki yılda bir gerçekleştirilen toplantıya Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz adına Genel Müdür Yardımcısı Özlem YAVUZ, Orman Mühendisleri İbrahim YAMAÇ ve Evren ÇETİN katılım sağladı. 

Toplantı açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra gerçekleştirilen oturumda katılımcıların iklim değişikliği ve ATD konulu ülke sunumları yapıldı. ÇEM Genel Müdürlüğümüzce “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde Kullanılan En iyi İzleme ve Değerlendirme Sistemleri” temalı yan etkinlik gerçekleştirildi. 

Hafta boyunca devam eden toplantının 2. gününde orman tabanlı çözümler ve diğer sektörler ile bağlantıları, doğa ve insan için değer oluşturma ve iletişim konuları ile ilgili oturumlar geçekleştirildi. Oturumlarının sonunda Orman yangıları, Dayanıklı toplumlar için Arazi Kullanım Değeri ve Orman Turizmi konularında yan etkinliklere katılım sağlandı. 

Toplantının 3. gününde Lübnan’ın Horch Edhen Bölgesinde yer alan Doğal Kaynak Koruma sahasına bir arazi gezisi gerçekleştirildi. Yöreye özgü floraya ait türlerin yetiştirildiği fidanlık sahası ziyaret edildi.

4. gün Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi altında koordinatörlüğünü yürütmekte olduğumuz Çölleşme ve Restorasyon Çalışma Grubunun raporları ile ilgili sunum yapıldı. Sunum vesilesiyle 2019 Çölleşme ile Mücadele Gününün UNCCD ile işbirliği içerisinde Ankara’da kutlanacağı, bu kapsamda 19. Uluslararası Toprak Kongresi, üst düzey toplantı ve çocuklar, gençler, kadınlar ve STK’lar için özel oturumlarının yanı sıra uluslararası 17. Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitiminin düzenleneceği katılımcılar ile paylaşılarak ve ülkeler davet edildi. 

Ayrıca FAO Ormancılık Politikaları ve Kaynakları Bölüm Şefi Tiina VAHANEN ile Türkiye ve FAO arasında yürütülen ve yürütülebilecek projelerin görüşüldüğü toplantı gerçekleşti.

Toplantı 2021 yılına kadar Akdeniz Ormancılık Komitesi Başkanlığı’na Lübnan, Başkan yardımcılıklarına Türkiye, İtalya ve Tunus’un seçilmesi, 7. Akdeniz Ormanları haftasının 2021 yılında Tunus’un ev sahipliği yapmasına karar verilmesi ve Toplantı raporunun kabul edilerek Brummana Deklarasyonunun yayınlanması ile tamamlandı.
Toplantı sonrasında Türk heyeti Beyrut Büyükelçisi Sayın Hakan 

ÇAKIL beyi makamında ziyaret ederek, Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Çölleşme Günü etkinlikleri, 6. Akdeniz Ormanları Haftası ile 23. Akdeniz Ormancılık Meseleleri Komitesi hakkında bilgiler verildi.