T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Destek Üniteleri Uygulama Projesi’ne Başlandı

Yayın Tarihi : 18.4.2019

Kurak ve yarı kurak alanlarda dikim başarılarının artırılmasına yönelik olarak Konya Karapınar’da Bitki Destek Üniteleri Uygulama Projesine başlandı.

Bilindiği üzere ülkemizin yaklaşık % 65’i kurak ve yarı kurak alanlardan oluşmakta ve bu tür alanlardaki su kısıtı (kuraklık)  nedeniyle gerçekleştirilen dikim çalışmalarında beklenen başarı sağlanamamaktadır. Kurak ve yarı kurak alanlarda dikim başarılarının artırılması için, ÇEM Genel Müdürlüğümüzce "Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Dikim Başarılarının Artırılmasına Yönelik Bitki Destek Üniteleri Uygulama Projesi" başlatıldı.

Ülkemizde üretilen ekobox kaplarla ilk kez uygulanan proje kapsamında farklı ekosistemlerde farklı türler ile deneme desenleri tesis edilecektir. Bu amaçla ilk olarak Konya-Karapınar’da 8 ağaç türüne (sedir, karaçam, zerdali, kır iğdesi, alıç, mürver, kuşburnu ve hünnap)  ait deneme parselleri Konya Karapınar’da, Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde oluşturuldu ve fidan dikimleri gerçekleştirildi. 

13-14 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen saha çalışmalarına; Konya Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel KAN, Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje Dairesi Başkanı V. Beytullah FİDAN, Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Osman ÇAĞIRGAN ve Mühendis Necati ŞİMŞEKLİ, Genel Müdürlüğümüz Ar-Ge Şube Müdürü Ali TANIŞ ile Orman Mühendisi İlyas BOZTAŞ katılım sağladı.

Proje kapsamında kullanılan türler 3 tekerrürlü olmak üzere bitki destek ünitesi uygulanan, damla sulama yapılan ve kontrol amaçlı 3 farklı deneme deseni tesis edildi. 

Bu proje kapsamında dikimi yapılan türlerin gelişimi izlenecek, su hasadının sonuçları değerlendirilecek aynı zamanda bakım masrafları da analiz edilerek  Bitki Destek Ünitelerinin de katkısı ortaya konulacaktır.