T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GEF-7 Dönemi Proje Önerimiz Kabul Edildi

Yayın Tarihi : 18.4.2019

Uluslararası sözleşmelerle kararlaştırılan küresel çevre hedeflerine ulaşılabilmesi için, alınması gereken tedbirlerin getirdiği maliyetlerin karşılanması amacıyla, gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ekonomisi ülkelerine fon sağlayan Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından ilan edilen GEF-7 proje dönemi için sunduğumuz “Nemli İklime Sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi” proje önerimiz kabul edildi. 

Bu kapsamda 17.04.2019 tarihinde Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK başkanlığında ilk hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Daire Başkanları Derya POLAT ve Beytullah FİDAN ile Emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAĞKAYA, ÇEM teknik personeli ile UNDP Türkiye Ofisinden Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik Sektör Yöneticisi Bahtiyar KURT ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kıdemli Danışmanı Dr. Mahir KÜÇÜK katılım sağladı. 

ÇEM Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 1.500.000 ABD doları GEF katkısıyla yürütülmesi planlanan “Nemli İklime Sahip Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi” projesinin geliştirilmesi ve PIF dokümanının hazırlanması konuları görüşüldü. Toplantıda projenin hedefleri ve çıktıları üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, projenin hangi alanları kapsayacağı, muhtemel faaliyetler ve paydaş kurumlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile yapılan bazı yanlış uygulamaların ve plansız kullanımlardan kaynaklı arazi tahribatlarının önüne geçilmesi için, ilk olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde pilot alanlarda örnek uygulamaların yapılacağını, sonrasında ise nemli iklime sahip diğer bölgelere yaygınlaştırmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca ÇEM Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan gibi afetler ile arazi tahribatının dengelenmesi kapsamında birçok model ve büyük ölçekli projeler geliştirildiğini söyleyen Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK, GEF-7 proje döneminin bunların uygulanması için büyük bir şans olacağını belirtti.