T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK’e İzleme Sistemleri ile İlgili Brifing Verildi

Yayın Tarihi : 25.4.2019

Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK’e, 24.04.2019 tarihinde ÇEM Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan izleme ve değerlendirme sistemleri ile ilgili brifing verildi. Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Özlem YAVUZ, Havza Planlama ve Arazi Islahı Dairesi Başkanı Kürşat YILDIRIM, Etüt ve Proje Dairesi Başkanı V. Beytullah FİDAN, Araştırmacı Yaşar ÇAKIROĞLU, Emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman SAĞKAYA ile Genel Müdürlüğümüz izleme sistemlerinde görev alan teknik personel katılım sağladı.
 
Gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan; Toprak Bilgi Sistemi (TBS), Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS),  Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi (UDREMİS), Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası (TÇM), Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması (TOK), Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS), Sel Modelleme ve Duyarlılık Haritası, Ulusal Arazi Sınıflandırması ve İzleme Sistemi (UASİS) ve Potansiyel Ormancılık Sahalarının Belirlenmesi Sistemi (POS) projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK; ÇEM Genel Müdürlüğü olarak birçok alana hizmet eden başarılı izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirildiğini söyledi. Geliştirilen bu sistemler ile gerçeğe en yakın projeksiyonların yapıldığını ve bunların karar vericiler ile arazide uygulayıcılar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Verilen kararlarda fayda maliyet çerçevesinde, uygulamaların en optimal şekilde yapılması için böyle sistemlere ihtiyaç duyulduğunu ve bunların dinamik göstergelere sahip olmasının bizlere çok büyük avantajlar sağladığını belirtti. 

Genel Müdürümüz sözlerine ek olarak; yapılan ve doğrulama çalışmaları devam eden bu sistemler üzerinde yapılacak revizyon ve iyileştirmelerle, çok detaydan ziyade az sayıda ama en önemli kriterlerin seçilmesinin, sistemlerin daha hızlı çalışması ve karar vericilere yol göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.  Asıl amacımızın bu revizyon ve iyileştirmeler sonucunda tüm izleme sistemlerinin aynı dili konuşması ve eksikliklerin giderilerek en gerçekçi projeksiyonların elde edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

İzleme sistemleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı Özlem YAVUZ’un başkanlığında bir komisyon oluşturulması talimatını veren Genel Müdürümüz önümüzdeki hedeflerimiz ile ilgili bir strateji oluşturmamız ve bu strateji çerçevesinde en kısa zamanda çalışmaların sonuçlandırılmasını talimatını verdi.