T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DS-SLM Projesi 3. Küresel Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 29.4.2019

"Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin Yaygınlaştırılması İçin Karar Destek Sistemi (DS-SLM)" Projesinin son küresel toplantısı 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirildi. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya; DS-SLM Proje ülkeleri, FAO, WOCAT Sekretaryası, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ve ulusal düzeyde kurum ve kuruluşlardan teknik personellerle birlikte 60 kişi katılım sağladı.

Toplantı ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Özlem YAVUZ’un açılış konuşması ile başladı. Genel Müdür Yardımcımız konuşmasında çölleşme, kuraklık, arazi bozulumu gibi küresel sorunlara değinerek DS-SLM projesi gibi bu sorunlara küresel bazda çözümler üreten projelerin önemini vurguladı. Ülkemizde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi yaklaşımının ciddi bir şekilde ele alındığı, hem arazinin sürdürülebilir yönetimi, hem de halkın refah düzeyine arttırılmasına yönelik birçok eylem planının uygulandığını vurguladı. Son olarak da 2019 yılı Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nün 17 Haziran 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşeceğini katılımcılar ile paylaştı. 

Akabinde FAO Türkiye Orta Asya Alt Bölge Ofisi adına Sheik AHADUZZAMAN konuşmasında; FAO’nun proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi ve projenin FAO tarafından gerçekleştirilen diğer çalışmalar arasında sinerji oluşturduğunu vurguladı. 

Son olarak WOCAT Sekretaryasını temsilen katılım sağlayan Nicole HARARİ; projeye katılım sağlayan tüm ülkelerde bilgi yönetimi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda kapasite geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ve iyi uygulama örneklerinin derlendiği bir yayının UNCCD COP14 taraflar konferansında tüm ülkelerle paylaşılacağını belirtti. 

Daha sonra ülke sunumlarına geçilerek, projenin küresel paydaşlarından olan Arjantin, Bangladeş, Bosna Hersek, Çin, Kolombiya, Ekvator, Lesoto, Fas, Panama, Filipinler, Tayland, Türkiye, Tunus ve Özbekistan ülke sunumlarını yaptı. Ülkeler, sunumlarında proje kapsamında gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları ve elde ettikleri deneyimleri ve sonuçları tüm katılımcılarla paylaştı. 

Toplantının ikinci gününde projeden çıkartılan dersler, yaygınlaştırma stratejileri ve proje taslak belgeleri hem grup çalışmalarında hem de sunumlarda tartışıldı. Toplantının 3. gününde arazi çalışmaları gerçekleştirildi. İlk olarak Ayaş Gökçebağ’da yapılmış olan ağaçlandırma sahası incelendi, akabinde de yine Ayaş Uğurçayırı mevkiinde bulunan tarım arazilerinin zarar görmesini engellemek maksadıyla yapılan çalışmalar OGM Ankara bölge müdürlüğü ekibi ve OGM Beypazarı işletme müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından ziyaretçilere aktarıldı. 

Arazi incelemelerinin öğleden sonraki kısmında ise iyi tarım uygulaması yapan bir işletme ziyaret edildi ve sonrasında ÇATAK projesi kapsamında arazide yapılan çalışmalardan biri yerinde incelendi. Arazi gezisi OGM Ayaş Fidanlığında yapılan inceleme çalışmaları ile sonlandırıldı.

Toplantının son günü oturum şeklinde gerçekleştirildi ve burada projenin bundan sonraki durumu ile DS-SLM ekibinin yapmış olduğu çalışmaları anlatabilmek adına COP14’e katılımının önemi vurgulandı.