T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çığ Projeleri Eğitimi Bolu'da Başladı

Yayın Tarihi : 5.9.2019

  Çığ Projeleri Eğitimi Bolu’da başladı. Birinci gün sunumlar, ikinci gün Bolu Ayıkayası Model Çığ Sahasının görülmesi ve üçüncü gün ise değerlendirmeler yapılıp sorun ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır. 

  Eğitime Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK, Etüt ve Proje Dairesi Başkanı Beytullah FİDAN, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet MURAT ile Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden uzmanlar katılım sağladı. 

  Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK, açılış konuşmasında; özellikle son yıllarda Dünyanın bazı bölgelerinde sel felaketleri, heyelanlar, taşkınlar, çığ afetleri ve orman yangınları gibi birçok doğal afetler yaşanırken, bazı bölgelerde ise çölleşme, kuraklık, ormansızlaşma gibi olumsuzluklar yaşandığına dikkat çekerek, bu durumun dünyanın geleceğini tehdit ettiğini ve önlem alınmazsa felaketlerin daha da sık ve şiddetli bir biçimde yaşanacağını ifade etti.  

  Bu afetlerin insan sağlığını, tarımı, turizmi, sanayiyi kısacası bir ülkenin tüm ekonomik kaynaklarını etkilediğini vurgulayan Genel Müdürümüz Dr. Ahmet İPEK bu yüzden de Dünyamızda ve Ülkemizde doğal kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin insanlığın geleceği için büyük ehemmiyet arz ettiğini söyledi. 

  Dr. Ahmet İPEK, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin ülkemiz adına odak noktalığını yapan ÇEM Genel Müdürlüğünün arazi tahribatının önlenmesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele için birçok Ulusal ve Uluslararası projeler ile AR-GE projeleri ve uygulama projeleri yaptığını, izleme-değerlendirme ve risk sistemleri oluşturduğunu belirtti. 

  Bu projelerden olan Çığ Kontrolü ve Potansiyel Çığ Başlangıç Alanlarının Belirlenmesi Projelerinden de bahseden Genel Müdürümüz; Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; son 71 yılda sadece çığ afetlerinde toplam 1446 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 

  Dönemsel çığ kayıplarının en yüksek değerlere 1992-1993 kış mevsiminde 328 kişinin can kaybı ile ulaştığını belirten ÇEM Genel Müdürümüz, ülkemizde çığlara karşı ilk çalışmaların, önce demiryollarında, daha sonraları da karayollarında yapılmış az sayıdaki “Çığ Tünelleri” ile sınırlı kaldığını oysa 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde “Sel Yataklarının Tahkimi” dersi ile Orman Mühendisliği Öğrencilerine, Alp Dağlarında yapılan çığlarla mücadele tedbirleri konusundaki temel bilgilerin öğretildiğini belirtti.

  Ancak ülkemizde geçen süreçte özellikle uygulamada bu konuya yeterince ehemmiyet verilmediğini de dile getiren Dr. Ahmet İPEK; ilk defa mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 1999 yılında yayınladığı 14 nolu tamimde çığ kontrolüne yer verildiğini ve belli başlı “Kontrol Yapıları” hakkında özet bilgilerin bu tamimde yer aldığını dile getirdi.  

  Özellikle 1990’lı yıllardaki çığ olaylarının hem sayıca artması hem de büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet vermesi nedeniyle, Türkiye’nin çığ probleminin çözümüne yönelik olarak başlatılan uluslararası bir proje kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde seçilen 5 pilot bölgede çığ kontrol çalışmalarının 1994 yılında başlatıldığını ve şu ana kadar 20 proje yapıldığını ve bunun yedisinin arazide uygulamasının yapıldığını belirtti.

  Konuşmasının son bölümünde ÇEM Genel Müdürlüğünün ülkemizde birçok kurumun üstlenmediği sel, heyelan, taş-kaya yuvarlanmaları gibi konuların yanında çığ kontrolü projelerine de öncülük yaptığını ve çığlarla daha etkin mücadele için planlamadan projelendirmeye ve uygulamaya kadar ilgili tüm kurumların birlikte ve koordineli çalışmalarının gerektiğini, ÇEM Genel Müdürlüğünün tecrübelerini, yeni bilgileri ve teknolojik gelişmeleri öncelikle Ülkemizdeki kurumlarla paylaşmaya ve sınırlarımız içinde ve dışında projeler üretmeye devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı. 

  Daire Başkanı Beytullah FİDAN’da, daha önce ÇEM Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen çığ projeleri ve ülkemizin geldiği nokta ile ilgili bilgiler verdi. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN’de eğitime katılanlara başarılar diledi.