T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Türkiye Erozyon Haritası’na Kamu Kurumları, STK’lar ve Üniversitelerden yoğun talep

Yayın Tarihi : 25.9.2019

​Genel müdürlüğümüz Erozyon Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Dinamik Erozyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi(DEMİS)’nin sonuçlarından biri olan Türkiye Erozyon Durumu Haritası 2018 yılında yayınlanmış olup hali hazırda e-devlet platformu üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bunun yanında Üniversitelerin Orman, Ziraat, Su Ürünleri ve Mühendislik fakültelerinin, Belediye ve iştiraklerinin, Bakanlıkların Araştırma Enstitüleri, merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarının, Mühendislik ve Müteahhitlik şirketlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üzerinde çalıştığı büyük ve küçük çaplı mühendislik projelerinde ve akademik çalışmalarında Erozyon Durum Haritası ve parametreleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde, ülkemizin geleceği için önem arz eden sembol projelerinde aralarında bulunduğu 29 ayrı projede altlık olarak kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzden Erozyon Haritası ve parametreleri talep edilmiş olup bütün talepler karşılanmıştır. Toplamda 14 Farklı Kamu kuruluşu, 3 Sivil Toplum Kuruluşu, 8 Üniversite ve 4 adet belediye projesi için veri talepleri karşılanmıştır.

En son olarak; Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından ihale edilen Kuzey Marmara Bölgesi Arz Güvenliğine Yönelik Master Plan Sınırlarına ve Karayolları Genel Müdürlüğünce, Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dâhil) Kesimi ne ait Proje güzergâhına ait Erozyon Durum Haritaları hazırlanmış olup, ilgililer ile paylaşılmıştır.

Veri sıklaştırma, kalibrasyon ve validasyon işlemleri ile Erozyon Durum Haritamızın güncelleme çalışmaları devam etmekte olup tüm milletimizin hizmetindedir.