T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı Taslağını Değerlendirme Çalıştayı Kastamonu-Ilgaz'da Başladı

Yayın Tarihi : 3.10.2019

Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve tüm ilgili Kurum, Kuruluş, Akademi ve STK temsilcilerinin katılımıyla, "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı Taslağını Değerlendirme Çalıştayı" 02-04 Ekim 2019 tarihlerinde Kastamonu, Ilgaz Dağı Milli Parkında gerçekleştirilmektedir.

Çalıştay açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından sırasıyla; Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Murat TÜRKMEN, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri SÖNMEZOĞLU, Genel Müdürlüğümüz Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı Yaşar ÇAKIROĞLU ve son olarak Genel Müdürümüz Nurettin TAŞ'ın hoş geldiniz konuşmaları ile başlamıştır.

Daire Başkanımız Yaşar ÇAKIROĞLU önceki benzer çalıştaylardan örnekler vererek konunun önemine değinmiştir.

Genel Müdürümüz Nurettin TAŞ ise açılış konuşmalarında; Türkiye'nin çölleşme ile mücadeleye yeni bir bakış açısı getirdiğini, Ülkemizin Uluslararası arenada görünürlüğünün sağlanması ile çölleşme ile mücadeleye yönelik boşlukta kalan çalışmaları gerçekleştirmeye çalıştığını ifade etmiştir. Bu çalıştaya STK'ların ve diğer kurumların katkılarının önemi ile bir hedefi ve planı olmayan çalışmaların nihai amaca ulaşmakta yetersiz kalacağı hususunu belirtmiştir.

Ülkemizin zorlu iklim ve topoğrafik şartlarında yaşayan insanlarımızın çölleşme ile mücadelenin gizli kahramanları olduğunu ve bizim görevlerimizden birinin de bu insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesine ulusal bütüncül politikalar ile katkı sağlamak olduğuna değinmiştir.

Çölleşme ile mücadele konusunda uzmanlaşan bir ülke olarak başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerin uzmanlarına her yıl eğitimler vererek, mevcut bilgi birikimimizi diğer ülkeler ile paylaşmaktayız.

Çölleşmenin sınır tanımayan bir problem olduğu ve yaptığımız çalışmalar ile küresel mücadeleye katkı sağlandığını, BM tarafından 2018-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesinin yayınladığını ve bu minvalde halen var olan "Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı"nın güncelleme ihtiyacının ortaya çıktığı ve daha önceki çalışmalarda da katkılarını esirgemeyen katılımcıların destekleri için teşekkürlerini ifade etmiştir.

Çalıştay Genel Müdürlüğümüze ait projelerin sunumları ve diğer Kamu Kuruluşu, STK ve Üniversite temsilcilerinin bulunduğu grup çalışmaları ile devam edecektir.