T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Etüt-Proje, Fizibilite, Erozyon, Sel ve Heyelan Projeleri Eğitimi Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 21.10.2019


    Etüt-Proje, Fizibilite, Erozyon, Sel ve Heyelan Projeleri Eğitimi Orman Genel Müdürlüğü,   AFAD Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve Orman Mühendisleri Odasından uzmanların katılımıyla 16-18 Ekim 2019 tarihinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

     Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin TAŞ, Etüt ve Proje Daire Başkan V. Beytullah FİDAN, DKMP 5. Bölge Müdürü Nevzat ALĞAN ve Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin TOPÇU tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

     Genel Müdürümüz Nurettin TAŞ, hızlı nüfus artışı ve artan tüketimle doğal kaynaklar üzerinde baskının arttığını, çölleşme, kuraklık ve iklim değişikliğinin küresel sorunlar arasında yer aldığını, Türkiye'de yetişme muhiti özellikleri çok kısa mesafelerde değiştiğinden etüt ve projelendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını, 30 yılda gerçekleştirilen çalışmalar ile orman alanını %7 artırıldığına değindikten sonra başarılı çalışmalar ile 154 milyon tona düşürülmüş olan erozyon miktarının 2023 yılında 130 milyon tona düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu eğitim programında emeği geçen arkadaşları gönülden kutlayarak ve katılımcılara faydalı bir eğitim olmasını temenni etti. 

    Etüt ve Proje Dairesi Başkan V. Beytullah FİDAN çalışma alanlarının marjinal alanlara kaymaya başladığını, projelendirme çalışmalarında öncelikli olarak mevcut durum ve problemin ortaya konulması gerektiğini, çözüm önerilerinin ise bu tespitler ışığında planlanması gerektiğini ifade ettikten sonra, özellikle yetişme muhiti özelliklerinden olan edafik, klimatik, topoğrafik ve vejetatif özelliklerin yanında sosyal durumun değerlendirilmesininin öneminden bahsederek konuşmasını tamamladı.

    Eskişehir Orman Bölge Müdür Yrd. Metin TOPÇU ve DKMP 5. Bölge Müdürü Nevzat ALĞAN, ÇEM Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitime ev sahibi yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, eğitimin hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmalarını tamamladılar. Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz personeli ve katılımcılar tarafından konu ile ilgili sunumları gerçekleştirildi.

    Eğitimin 2. gününün öğleden sonraki bölümünde ise tüm katılımcıların katılımıyla ulusal ve uluslararası eğitimlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüzce tesis edilen ve tüm kontrol yapıların bir arada görülebileceği "Taşoluk Erozyon ve Sel Kontrol Model Eğitim Sahasında" inceleme ve arazi değerlendirmesi gerçekleştirildi.

    Eğitim, Genel Müdür Yardımcısı Derya POLAT tarafından teşekkür/katılım belgelerinin verilmesi, eğitimin  değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin alınmasıyla tamamlandı.