T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlk Ulusal Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Projesi Ankara’da Başlatıldı.

Yayın Tarihi : 11.12.2019

​           Yukarı Sakarya Havzası'nda Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yaklaşımının Uygulanması ve Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması Projesi Açılışı Bakan Yardımcımız Sn. Akif ÖZKALDI, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Sn. Viorel GUTU'nun teşrifleri ve ile Ankara'da gerçekleştirildi.

           Açılış toplantısına proje paydaşları olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), STK'lar ve ilgili kuruluşlardan da katılım sağlandı. Programın başlangıcında ÇEM tanıtım filmi ve çölleşmeyle mücadele temalı kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi.

            Genel Müdürümüz Sn. Nurettin TAŞ açılış konuşmalarında dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli çevre problemlerinden biri olan çölleşmenin temelde iki nedenle ortaya çıktığına değinerek, bunlardan birisinin doğal unsurlar, diğerinin ise insan faaliyetleri neticesinde meydana geldiğini dile getirdi.

            Genel Müdürlüğümüzün kuruluşundan bu yana ülkemizin uluslararası arenada temsiliyeti ile birlikte çölleşmeyle mücadeleye ilgili tüm paydaşları dahil ederek ülkemizde bu konuya yeni bir bakış açısı getirdiğini vurguladı. Bu minvalde ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayarak uygulamaya konulduğunu dile getirdi. Bunlarla birlikte ulusal ölçekte erozyon, çölleşme, havza ve toprak organik karbonu izleme sistemlerini kurarak, elde edilen bilgi, birikim ve tecrübelerimizi ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri ile paylaşmakta olduğumuzu belirtti.

            Genel Müdürümüz, ülkemizin ATD hedeflerini belirleyen ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, belirlenen bu hedeflere katkı sağlamak amacıyla ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesinin ulusal ölçekte gerçekleştirilen ilk proje olduğunu ve sonuçlarının tüm dünyaya örnek olacağını belirterek sözlerine son verdi.

            FAO, Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sn. Viorel GUTU, dünyamızın iklim değişikliği, gıda terörü, küresel ısınma gibi birçok krizle boğuşmakta olduğunu vurgulayarak ülkemizle yapılan işbirlikleri sayesinde ortaya çıkarılan projelerle ulusal ölçekte bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışıldığını belirtti.

            FAO olarak Türkiye ile gerçekleştirilmiş oldukları aktif işbirliğinden duyduklarını memnuniyeti belirterek, FAO-Türkiye Ortaklık Programları (FTFP ve FTFPP) işbirliklerinde olduğu gibi ATD projesi ile birlikte bu işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. Bununla birlikte projenin gerçekleşme süresi, bütçesi, bileşenleri ve muhtemel çıktılarına değinerek, model bir proje olacağını vurguladı.

            Son olarak Bakan Yardımcımız Sn. Akif ÖZKALDI konuşmalarında, ATD ve iklim değişikliği gibi çevre problemlerinin dünya üzerindeki etkilerinini hepimizin malumu olduğunu ve bu konuda yapılan ve yapacaklarımız konusuna odaklanmamız gerektiğini ifade etti.

            Ülkemizin % 22,5'i çölleşme riski altında olduğunun bilinciyle, bu hususta birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıldı. Bu etkinliklerde çölleşme ve erozyonla aktif mücadeleye yönelik önemli kararların alındığını belirtti. ÇEM Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çölleşme ve erozyonla mücadele faaliyetleriyle 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken bu miktar 154 milyon tona düşürülmüştür. 2023 hedefimiz bu oranı yılda 130 milyon tona düşürmektir.

            Bakan Yardımcımız, gerçekleştirilen tüm bu faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek, ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi'ni bugün burada başlatıyoruz. Projenin halkımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmalarını tamamladı.

            Aile fotoğrafının ardından program Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve Teknik Proje Çalıştayı ile devam etti.