T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GENEL MÜDÜRÜMÜZ KIZILCAHAMAM’DA DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINA KATILDI

Yayın Tarihi : 2.4.2021

Genel Müdürümüz İsmail Üzmez, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fon sağlanan, Genel Müdürlüğümüz ile beraber, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yararlanıcı olduğu, FAO-Orta Asya Alt Bölge Ofisinin ise yürütücüsü olduğu "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" kapsamında Kızılcahamam'da düzenlenen korunan alan ilanı, katılımcı planlama ve izleme konularındaki sertifika eğitim programına katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Genel Müdür Üzmez konuşmasında, "Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) korunan alanları; doğanın ve ilişkili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça tanımlanmış coğrafi sınırları olan, tanınmış yasal veya diğer etkin yöntemlerle yönetilen alanlar olarak tanımlamaktadır. Günümüzde korunan alanlar, yerinde doğa koruma araçlarının en önemlilerinden biridir" dedi.

Genel Müdür Üzmez bu alanların; doğal ve kültürel kaynaklar ile biyolojik çeşitliliğin korunması, turizm-rekreasyon etkinlikleri için olanaklar sağlama ve kırsal kalkınmaya destek olma gibi işlevleri de yerine getirdiğinin altını çizdi.

Tabii bitki ve hayvan türleriyle gerek genetik kaynaklar gerekse ekonomik yönü ile sahip oldukları ekolojik değer açısından bozkır ekosistemlerinin ülkemizin en önemli ve hassas ekosistemlerinden biri olduğunu ifade eden Genel Müdür Üzmez, "Bu ekosistemin korunan alanlar içerisindeki temsiliyetini arttırmak,  korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlayabilmek için koruma yaklaşımları, mevcut tehditleri ve baskıları dikkate almamız gerekmektedir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanlarının amacının; bilimsel temellere dayandırılarak korunan alanları ilan etmek, fonksiyonel planlamasını yapmak ve etkin olarak izlenmesini sağlamak olduğunu aktaran Genel Müdür İsmail Üzmez, ülkemizin bozkır korunan alanlarının daha iyi yönetilebilmesi adına projenin önemli bileşenlerinden biri olan bu sertifika eğitim programının kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine hizmet edeceğini kaydetti.

Genel Müdür Üzmez "Yapılacak eğitimler ile doğa koruma alanlarında yaşanan uluslararası gelişmelerin gözden geçirilmesi ve korunan alanlarımızın etkin yönetimine katkı sağlanması; ilan, planlama ve izleme çalışmalarında güncel gelişmelere uyum hedeflenmektedir" diyerek sözlerine son verdi.