T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Yayın Tarihi : 4.10.2021

7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (l) bendinde yer alan tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili değişiklikler de söz konusu düzenlemede yer almıştır.

 

Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunda, yeni düzenleme öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanlarla (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri) ilgili olarak yürütülen sahiplendirme, kısırlaştırma, yurtdışından yurda girişleri gibi işlemlerle; hakkında bakımevlerine gönderme kararı verilmişse bakımevinden iadesi gibi pek çok konuda bazı sorular gündeme gelmektedir.

 

Bu doğrultuda yukarıda bahsi geçen sorular ve yanıtları şu şekildedir:

 

Soru: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici üçüncü maddesi kapsamında 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların 6 ay içerisinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınması yükümlülüğüne ilişkin olarak, süre bitiminde kısırlaştırılacak olgunluğa gelmeyen yavrulara nasıl bir işlem uygulanacaktır?


Cevap: Bahsi geçen Kanun maddesinde "Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir." hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda süre bitiminde söz konusu yavrular kısırlaştırılacak olgunluğa gelmemiş olsalar bile kısırlaştırılmaları için dört aylık olmaları beklenebilecektir.

 

Soru: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici üçüncü maddesi kapsamında 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların gebe olanlarından elde edilecek yavruları başkalarına sahiplendirilebilir mi?

 

Cevap: Bahsi geçen Kanun maddesinde "14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür." hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu hayvanların veya bu hayvanlardan elde edilecek hayvanların sahiplenilmesi ve sahiplendirilmesi mümkün değildir.

 

Soru: 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların sahipleri ile birlikte yurtdışından ülkemize girişine izin verilebilir mi?

 

Cevap: Kanunun geçici üçüncü maddesinde yer alan  "14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür." hükmü gereğince bahsi geçen hayvanlar kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış olsalar bile ülkemize girişlerine izin verilemez.

 

Soru: 14.07.2021 tarihi öncesinde Kanun'un 14 (l) maddesi kapsamında el konularak hayvan bakımevlerine götürülen hayvanlar iade edilebilir mi veya başkalarına sahiplendirilebilir mi?


Cevap: Kanunun geçici üçüncü maddesinde yer alan  "14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür." hükmü gereğince bahsi geçen hayvanlar iade edilemez veya başkalarına sahiplendirilemez.


Soru: 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında kayıt altına alınması işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?

Cevap: Kanunun geçici üçüncü maddesi gereğince veteriner kliniklerinde kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilen söz konusu hayvanların, yine Kanun’un geçici dördüncü maddesi gereğince dijital kimliklendirme (mikroçip) ve kayıt altına alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.